ElektrotechnikaVŠEOBECNÉ VZDELANIE

Základne pojmy spracovania informácií

Základne pojmy spracovania informácií –Bit (binary digit) , kylobyte , megabite , Data , údaj .

Základne pojmy spracovania informácií

Informatika: je veda, ktorá sa zaoberá organizáciou, spracovaním, uchovávaním a prenosom údajov, dát a informácií

Mohlo by vás zaujímať – Logická sieť

Základné pojmy:

Bit (binary digit) – základná jednotka informácie. Je to najmenšie pamäťové miesto, kde môže byť uložená jedna z dvoch logických hodnôt,buď 1 alebo 0

V praxi nadobúda vždy len jeden z dvoch vzájomne sa vylučujúcich stavov, ktorými sú ,,pravda-nepravda“, ,,zapnutý-vypnutý“ , nula-jedna“

Nadradenou jednotkou informácie,je bajt (byteň. je to vlastne Je to vlasne skupina ôsmych bitov. 7887777

1 kylobyte ( 1024 bajtov)

2 megabite(1048576 bajtov)

3 gygabite( 1073741824 bajtov)

4 terabite ( 1099511627776 bajtov)

Data sú akékoľvek poznatky alebo fakty ktoré sú zaznamenané, je to výraz pre údaje, používané pre popis nejakého javu alebo pozorováneho objektu

Udaj – informácia sa stáva údajom (dátami) v dôsledku spracovania digitálnou technológiou informácia spracovaná počítačom alebo iným technickým prostriedkom.

číselné sústavy- základ 10,2,16,8

Každé číslo sa dá rozpozpísať pomocou polýnómu

N=an*xn + an-*xn-1+…+a1*x1+a0*x0

ak x = 2 hovoríme o dvojkovej sústave a a je číslica z množíny (0,1)

ak x = 8 hovoríme o osmičkovej sústave, a a je číslica z množiny ( 0,1,2,3,44,5,6,7)

ak x = 10, hovoríme o desiadkovej sústave, a a je ( 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

ak x = 16 hovoríme šestnástkovej sústave a a je ( 0 až 9, A,B,C,D,E,F)

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button