ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Kódovanie čísel – Ako kódovať čísla

Kódovanie čísel – Ako kódovať čísla . Všetko o kódovaní  . Čo je to kódovanie , druhy kódov , numerické kódy , alfanumerické kódy , Aditívny (súčtový) kód ,  Kód 1 z 10

Kódovanie čísel

Kódovanie je priradené skupín zvolených symbolov jednotlivých znakom, písmenam alebo vo všeobecnosti informacií

Druhy kódov:

  • numerické
  • alfanumerické

Kódovanie čísel Numerické kódy:

1. Aditívny (súčtový) kód

Výhody: ľahko čítateľné, malé náklady pri kódovaní a dekódovaní

Nevýhodynákdadné pri ukladaní informácie do pamäti a pri prenose údajov

Použitie: prednostne v telekomunikačnej a spojovaciej technike.

2. Kód 1 z 10 

Výhody : dobrá čítateľnosť, možnosť detekcie prenosovej chyby vďaka vysokej reduntancie, menšie náklady pri kódovaní a dekódovaní

Nevýhody: väčšie tech. náklady spôsobené reduntanciou.

3. BCD kód, alebo 8421 kód

je to kód,v ktorom sú každej desiatkovejčíslici priradené 4 bity. Pri prevode čísla 543D do dvojkovej sústavy získame 100011111B

výhoda: – pri čítani a sčítani

Nevýhoda- obsahuje kombináciu 0000 (kritické vpripade poruchy) a nesymetria kódu.

4. čiarové kódy

čiarový kód sa bežne používa na označovanie výrobkov. Ú daje na tovarov a výrobkoch sa dajú zosnímať laserovým čítacim zariadením, existujú rôzne druhy čiarových kódov. Najčastejšie sa používa UPC kód a jeho odvolená verzia EAN

Každej desiatkovej číslici zodpovedá jeden segment,ložený zo siedmych modulov, pričom každý modul obsahuje informáciu o nule ( svetly segment) a jednotke ( tmavý segment). Jeden pásik sa skladá z 1 až 4 segmentov.

Tiež si prečítajte : Príčiny straty vlasov u mužov: Hlavný vinníci

5. QR kódy

QR kód alebo QR code je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vyvinula japonská spoločnosť Denso-Wave v roku 1994. Skratka QR pochádza z anglického označenia Quick Responze ( rýchla reakcia), keďže kód je navrhnutý s ohľadom na rýchle dekódovanie.

6. Alfanuerické kódy – Kódovanie čísel

Sú to kódy , v ktorých sa môžu vyskytovať všetky písmena, číslice alebo znaky.

ASCII kód je sedembitový a používa sa na vyjadrenie symbolov malej a veľkej abecedy, číslic, interpunkčných znakov, špecializovaných znakov a 32 riadiacich povelov . Ôsmy bit sa používal na kontrolu správnosti pri prenose pomocou parity. Úplné systémy logických funkcií – Implikácia a inhibícia

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button