ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Zapojenie jednofázovej zásuvky v systéme TN-C a TN-S

Ako zapojiť zásuvku ? Všetko a zapájaní zásuviek. Schéma zapojenia zásuvky. Zapojenie zásuvky pre všetkých. Čo treba vedieť o Zapojenie zásuvky . Prečo zpájať zásuvku v systéme TN-S .

Zapojenie jednofázovej zásuvky v systéme TN-C a TN-S

Jednofázové zásuvky sa v systéme TN-C pripojujú tak, aby ochranný kolík bol hore a kombinovaný (ochranný PE a neutrálny N) vodič PEN bol pripojený najskôr na kolík a potom na pravú dutinku pri pohľade spredu. Nikdy nie naopak, lebo pri prerušení vodiča medzi pravou dutinkou a ochranným kolíkom by zásuvka síce fungovala, no v prípade poruchy by nás nechránila. Na ľavú dutinku pri pohľade spredu pripojíme krajný vodič L.Zapojenie zásuvky

Jednofázové zásuvky sa v systéme TN-S pripojujú tak, aby ochranný kolík bol hore a mal pripojený ochranný vodič PE. Krajný vodič L sa pripojí na ľavú dutinku a neutrálny vodič N na pravú dutinku pri pohľade spredu.

jednofazova zasuvka tn c tn s zapojenie zásuvky

Zásuvkové obvody

Zásuvkové obvody sú určené prevažne na pripájanie elektrických spotrebičov do zásuviek. Na tento obvod je tiež možné pripojiť spotrebiče do celkového maximálneho príkonu 2 kW, napr. svietidlá, ventilátory, infražiariče… . Zásuvky sa musia navrhovať podľa napätia a prúdovej sústavy. Pri použití dvoch napäťových sústav musia byť zásuvky nezameniteľné, každá napäťová sústava musí mať rovnaký typ zásuviek. Istiaci prvok (istič, poistka) v zásuvkovom obvode istí obyčajne iba vedenie, nie spotrebič.

Tiež si pozrite : Zapojenie trojfázovej sústavy do hviezdy (Y) a trojuholníka (D)

Zapojenie zásuvky

Na jeden zásuvkový obvod je možné pripojiť maximálne 10 zásuvkových vývodov (dvojitá zásuvka sa považuje za jeden vývod), pričom ich inštalovaný príkon nesmie prekročiť 3680 W pri istení 16 A istiacim prvkom a 2300 W pri istení 10 A istiacim prvkom. Dvojitá zásuvka sa pripája na jeden obvod, nesmie sa pripojiť na viac obvodov. Ak je v kuchyni elektrický sporák, možno zásuvku pri sporáku pripojiť na sporákový obvod. V zásuvkovom obvode možno odbočovať v zásuvkách, škatuliach alebo podružnom rozvádzači.Príčiny straty vlasov u mužov: Hlavný vinníci

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button