ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Zapojenie trojfázovej sústavy do hviezdy (Y) a trojuholníka (D)

Zapojenie trojfázovej sústavy do hviezdy (Y) a trojuholníka (D) je jednoduché , pozrite si všetko o zapojená do hviezdy a do trojúholnika .

Zapojenie do hviezdy

  • vznikne tak, že konce vinutí jednotlivých fáz U2, V2, W2 spojíme do uzla (neutrálneho bodu) a z neho vyvedieme neutrálny vodič N.
  • Zo začiatkov vinutí jednotlivých fáz U1, V1, W1 vyvedieme krajné vodiče L1, L2 a L3.
  • Takúto sústavu nazývame trojfázová sústava s neutrálnym vodičom alebo štvorvodičová sústava.
  • Pri tomto zapojení môžeme odoberať dve napätia:

1. medzi krajným vodičom a neutrálnym vodičom (uzlovým bodom a svorkami jednotlivých fáz) – fázové napätie Uf

Uf = UU = UV = UW

2. medzi dvoma krajnými vodičmi (svorkami jednotlivých fáz) – združené napätie Uz

Uz = UUV = UVW = UWU

Vzájomný vzťah medzi zduženým a fázovým napätím je:

Zapojenie trojfázovej sústavy do hviezdy (Y) a trojuholníka (D)

V uzatvorenom obvode trojfázovej sústavy zapojenej do hviezdy tečú iba fázové prúdy IU, IV, IW. Všeobecne platí, že združený prúd je rovný fázovému prúdu. Iz = If.

 zapojenie do hviezdy

Zapojenie trojfázovej sústavy do hviezdy (Y) a trojuholníka (D)

Tiež si pozrite Zapojenie jednofázovej zásuvky v systéme TN-C a TN-S

Zapojenie do trojuholníka

  • vznikne tak, že spojíme začiatok vinutia prvej fázy s koncom vinutia druhej fázy a takto pokračujeme až do uzatvorenia obvodu.
  • Z takto vzniknutých uzlov vyvedieme krajné vodiče L1, L2 a L3.
  • Zapojenie do trojuholníka tvorí uzatvorený obvod, preto nemôže mať vyvedený neutrálny vodič.
  • Hovoríme o trojvodičovej sústave.
  • Pri tomto zapojení môžeme odoberať iba jedno napätie – združené Uz, ktoré sa rovná fázovému napätiu Uf.

Uz = Uf

Pri zaťažení cez každé vinutie tečie fázový prúd IUV, IVW, IWU. Krajnými vodičmi tečú združené prúdy IU, IV, IW. Vzájomný vzťah medzi zduženým a fázovým prúdom je:

vzorec zapojenia

Zapojenie trojfázovej sústavy do hviezdy (Y) a trojuholníka (D)

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button