ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Jednosmerný a striedavý prúd

Jednosmerný a striedavý prúd ako funguje jednosmerný a ako striedavý prúd ? 

Jednosmerný  prúd

Jednosmerným prúdom nazývame taký elektrický prúd, ktorého smer sa v elektrickom obvode s časom nemení. Elektrickým obvodom tečie stále jedným a tým istým smerom – má stále rovnakú polaritu. Jeho veľkosť sa môže meniť vplyvom zmeny odporu.

Jednosmerný a striedavý prúd Jednosmerný a striedavý prúd

Časový priebeh jednosmerného prúdu

Pozrite si tiež Sieťový jednosmerný stabilizovaný napájací zdroj

Striedavý prúd

Časovo premenlivý elektrický prúd, ktorý v obvode mení svoj smer, nazývame striedavým prúdom.

Striedavy prud

Časový priebeh striedavého prúdu

Vlastnosti striedavého prúdu:

  • pri prechode vodičom nie je v čase konštantný, postupne rastie a klesá,
  • cez elektrický obvod netečie stále jedným smerom, ale po určitých časových intervaloch svoje smery strieda(mení polaritu),
  • zmena veľkosti a zmyslu striedavého prúdu sa mení s časom pravidelne (periodicky) alebo nepravidelne(aperiodicky),
  • taký prúd, ktorý mení síce v čase svoju veľkosť, no nemení svoj smer sa nazýva impulzný.
  • môže teda dosiahnuť ľubovoľný časový priebeh, no v praxi sa najvhodnejšími vlastnosťami po stránke výroby aj použitia, je taký striedavý prúd, ktorého okamžité hodnoty sa menia v čase podľa harmonickej sínusoidy. Okamžité hodnoty prúdu nad časovou osou pokladáme za kladné, pod časovou osou za záporné. Striedavý prúd pritom mení svoje hodnoty od nuly po maximálnu a späť na nulu.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button