ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Regulovaná sústava

Regulovaná sústava rozdelenie .Regulátor je zariadenie, ktoré samočinne vykonáva reguláciu s cieľom zabezpečiť… Regulovaná sústava rozdelenie

Regulovaná sústava 

je objekt (zariadenie), na ktorý pôsobí regulátor tak, aby výstupné veličiny riadenej sústavy mali požadované hodnoty. Regulovanou sústavou je akékoľvek zariadenie, na ktorom uskutočňujeme reguláciu. Môže ísť o jednoduché zariadenia až po celé výrobné linky. Napr. regulovanou sústavou je budova v ktorej zabezpečujeme vykurovanie, lietadlo s automatickým pilotom, vodná turbína, linka na valcovanie plechov a pod.

Regulátor – je zariadenie, ktoré samočinne vykonáva reguláciu s cieľom zabezpečiť udržiavanie fyzikálnych veličín na vopred stanovených hodnotách. Rozdelenie regulátorov:

1. podľa druhu energie, s ktorou pracujú:

a) mechanické – obsahujú iba mechanické členy (páky, prevody, …); sú pomalé, rozmerné, ale sú jednoduché a ľahko opraviteľné.

b) pneumatické – vyskytujú sa v závodoch s rozvodom tlakového vzduchu; používajú členy typu ventil, membrána, clona, vzduchový valec, turbínky; sú nenáročné, pomerne presné, trochu pomalé, ľahko sa zisťuje porucha.

c) hydraulické – využívajú k napájaniu olej; používajú členy typu ventil, hydraulický motor, valec; dokážu vyvinúť veľkú silu (lisy), sú spoľahlivé, ľahko sa opravujú, používajú sa v ťažkých prevádzkach; hmotnosť kvapaliny a pohyblivých súčastí zhoršuje dynamické ich vlastnosti (sú pomalé a majú menšiu presnosť regulácie).

Riadenie, ovládanie, regulácia

d) elektrické – používajú k napájaniu elektrinu; dnes sú najrozšírenejšie elektronické regulátory na báze polovodičovej techniky; akčné členy sú elektromechanické (elektromagnety, elektromagnetické ventily, servomotory); medzi ich klady patrí vysoká kvalita regulácie (presnosť aj rýchlosť), malé rozmery, malá hmotnosť, vysoká energetická účinnosť, čistá bezhlučná prevádzka,  minimálna údržba, dostupnosť súčiastok, nízka cena, spoľahlivosť; medzi ich nedostatky patrí zložitosť, závislosť na napájaní, veľká citlivosť na poruchy, citlivosť na elektromagnetické rušenie.

2. podľa spôsobu napájania:

a) priame – odoberajú energiu pre svoju činnosť z regulovanej sústavy; sú jednoduché najčastejšie mechanické s malou kvalitou regulácie.

b) nepriame – odoberajú energiu pre svoju činnosť zo zvláštneho napájacieho zdroja vyznačujú sa väčšou zložitosťou ale vyššou kvalitou regulácie.

3. podľa priebehu prenášaného signálu:

a) spojité – pracujú so spojitým signálom, hlavné stavebné prvky sú operačné zosilňovače kvalita regulácie je vysoká, návrh pomerne ľahký, nevýhodou je menšia energetická účinnosť.

b) nespojité – pracujú s nespojitým signálom – nespojité v čase (impulzné) alebo nespojité v amplitúde (dvoj, troj a viacpolohové), vďaka spínaciemu režimu aktívnych prvkov dosahujú veľmi vysokú účinnosť, dosahujú veľkú spoľahlivosť, ich nevýhodou je vznik rušenia ako dôsledok širokého frekvenčného spektra spôsobeného vyššími harmonickými signálmi vznikajúcimi pri spínaní.

Mastné vlasy : 5 domácich liekov

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button