ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Rezistory

Rezistor je lineárna, pasívna, frekvenčne nezávislá elektronická súčiastka, ktorej funkčnú časť tvorí odporová vrstva s požadovaným odporom. Základnou vlastnosťou rezistorov je elektrický odpor R [Ω], ktorý vyjadruje veľkosť odporu, kladenú súčiastkou prechádzajúcemu elektrickému prúdu.

Charakteristické vlastnosti rezistorov sú:

 •  menovitý odpor – odpor, ktorý udáva výrobca,
 • zaťažiteľnosť – je daná menovitým výkonom, ktorým sa odporová vrstva zahreje na maximálnu dovolenú teplotu,
 • presnosť (tolerancia) – udáva sa v percentách.

Rozdelenie rezistorov z konštrukčného hľadiska:

a) s dvoma vývodmi

 • vrstvové – sú vytvorené z keramického telieska na povrchu, ktorého je nanesená odporová vrstva
 • uhlíkové – odporovou vrstvou je uhlík,
 • metalizované – odporovou vrstvou je buď oxid kovu alebo tantalu,
 • drôtové – vyrábajú sa navinutím odporového drôtu na valcové keramické teliesko.
 • hugolin gavlovic valaska skola

b) s viacerými vývodmi

 • s pevnou odbočkou
 • s plynulo nastaviteľnou odbočkou (potenciometre)
 • posuvné – zberač sa posúva priamočiaro, odporovú vrstvu tvorí priama dráha,
 • otočné jednoduché – veľkosť odporu je úmerná uhlu pootočenia zberača upevneného na oske potenciometra, ktorá je obvykle zakončená ovládacím gombíkom, odporovú vrstvu tvorí kruhová odporová dráha,
 • otočné dvojité (tandemové) – majú dve i viac odporových dráh, ktorých zberače sú ovládané súbežne jednou oskou,
 • trimre – majú krátku osku, väčšinou prispôsobenú na otáčanie pomocou skrutkovača, sú upevňované priamo na dosku plošného spoja, slúžia k jednorazovému nastaveniu hodnoty výstupného napätia v malom rozsahu,
 • reostaty – sú drôtové potenciometre mohutnejšej konštrukcie určené pre silnoprúdové alebo laboratórne.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button