ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Elektrický pohon

Elektrický pohon je sústava elektrotechnických zariadení na elektromechanickú premenu energie (menič elektrickej energie, elektromotor, spojka, prevodovka) a zariadení na vytváranie, prenos a spracovanie signálov riadiacich túto elektromechanickú premenu (regulátory, snímače, prevodníky, prístrojová výstroj).

Vstupné riadiace signály sú určené obsluhou alebo nadradeným automatom. Výstupné veličiny sú parametre mechanického pohybu. Ako spätnoväzbové signály sa používajú informačné údaje o stavoch na zariadeniach, ktoré sú súčasťou elektrického pohonu.

Úlohou elektrického pohonu je uvedenie poháňaného pracovného mechanizmu alebo spracovávanú látku do požadovaného pohybového stavu.

Výhody elektrického pohonu oproti iným pohonom:

– pracuje s ľahlo dostupnou energiou,

– jednoduchý prívod energie do motora,

– jednoduché spojenie s riadiacimi prvkami,

– výhodné dynamické vlastnosti,

– pomerne jednoduchá údržba ,

– malé prevádzkové a udržiavacie náklady,

– čistota prevádzky,

– šetrný k životnému prostrediu.

peniaze za registráciu

Regulácia polohy elektrických pohonov

Pohony s reguláciou polohy nazývame aj polohové servomechanizmy. Regulácia polohy je rozšírená pri obrábacích strojoch. Zabezpečujú, aby vstupnému riadiacemu signálu zodpovedal určitý uhol otočenia hriadeľa motora. Analógovými prostriedkami sa dosahuje presnosť 1% z celkového rozsahu. Pri požiadavke dosiahnutia vyššej presnosti sa regulácia polohy realizuje číslicovými metódami.

Podľa charakteru polohovej informácie rozlišujeme odmeriavanie:

– prírastkové

– absolútne

Pri prírastkovom odmeriavaní – sa vyhodnocuje a odovzdáva len zmena polohy.

Pri absolútnom odmeriavaní – polohová informácia je v celom rozsahu hodnôt.

Pri obrábacích patrí strojoch medzi najrozšírenejšie fotoelektrické impulzové odmeriavanie, ktoré spočíva v striedavom osvetľovaní a zatemňovaní fototranzistora pohybujúcou sa maskou. Maskou môže byť kotúčik alebo pravítko. Kotúčik (pravítko) majú pravidelne rozmiestnené priesvitné a nepriesvitné oblasti. Zmena polohy (natočenie kotúčika alebo posunutie pravítka) vyvolá zmenu svetelných impulzov, ktoré fototranzistor mení na napäťové impulzy. Vyhodnotením počtu impulzov dostávame informácie o zmene polohy (natočení alebo posunutí) alebo celkovej polohovej informácie. Všetky činnosti vykonáva elektronické zariadenie.

Automatickú reguláciu polohy rozdeľujeme na:

– sledovaciu reguláciu polohy,

– celkovú reguláciu polohy.

Pri sledovacej regulácii polohy – sa riadiaci signál mení spojito, motor stačí s prijateľnou presnosťou sledovať riadiacu veličinu. Používa sa napr. pri pohone posuvov programovo riadených obrábacích strojov.

Pri cieľovej regulácii polohy – riadiaca veličina sa mení skokom, dáva povel na otočenie rotora o určitý uhol do cieľovej polohy.

Ak má byť pohon stabilný, dynamický a súčasne optimálny musí riadenie vyhodnocovať okamžitý stav výkonovej časti. Túto požiadavku spĺňa adaptívna regulácia. Najčastejšie používané adaptívne regulácie :

– adaptívna regulácia prúdu kotvy motora napájaného z tyristorového usmerňovača

– adaptívna regulácia otáčok motora pri premenlivom magnetickom toku

– adaptívna regulácia polohy

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button