ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Pohyblivé prívody – učivo Elektrotechnika

Pohyblivé prívody elektrotechnika , použitie , rozdelenie , učivo . Pohyblivé prívody sa používajú na pripájanie pohyblivých, prenosných a pojazdných elektrických zariadení pevnému rozvodu elektrickej energie. Pohyblivé prívody rozdeľujeme na:


Pohyblivé prívody rozdelenie 

1. pevne pripojené – na jednom konci ukončené vidlicou, na druhom konci pevne pripojené na svorky elektrického zariadenia,

2. oddeliteľné – vybavené na jednom konci vidlicou a na druhom konci nástrčkou, ktorá sa zasúva do prívodky elektrického zariadenia,

3. predlžovacie – na jednej strane majú vidlicu, na druhej pohyblivú zásuvku.

Pohyblivé prívody pre elektrické zariadenia triedy ochrany I musia mať vždy ochranný vodič. Ochranný vodič musí byť na oboch koncoch pripojený k ochrannému kontaktu vidlice, zásuvky alebo k ochrannej svorke elektrického zariadenia.

Pohyblivý prívod bez ochranného vodiča sa smie použiť len ako oddeliteľný prívod elektrických zariadení triedy ochrany II, pričom sa použije plochá vidlica bez ochranného kontaktu, ktorá musí byť neoddeliteľnou súčasťou pohyblivého prívodu.

Predlžovací prívod musí mať vždy ochranný vodič pripojený na jednom konci k ochrannému kontaktu vidlice, na druhom konci k ochrannému kontaktu pohyblivej zásuvky. Použitie dvojžilového predlžovacieho prívodu nie je dovolené.

Ako zabrániť vypadávaniu vlasov u mužov

Šnúry pohyblivých prívodov musia byť v mieste pripojenia:

– zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu, Pohyblivé prívody

– zabezpečené proti skratovaniu žíl,

– vodiče šnúr musia byť k pripojovacím svorkám pripojené tak, aby odľahčovali spoje od mechanického namáhania,

– do pohyblivého prívodu možno zapojiť šnúrový spínač

– celková dĺžka pohyblivého prívodu nesmie prekročiť 50 m, Pohyblivé prívody

– pre domácnosť je určená maximálna dĺžka predlžovacieho pohyblivého prívodu 5 m pri priereze vodičov 1 mm2 Cu a menovitom prúde 10 A.

re domácnosti je určená najväčšia dĺžka predlžovacieho pohyblivého prívodu 5 m pri priereze vodičov 1 mm2 Cu a menovitom prúde 10 A.

Do pohyblivého prívodu možno zapojiť šnúrový spínač. Musí však byť vhodne dimenzovaný a chránený pred mechanickým poškodením.

Pohyblivé prívody pre elektrické predmety triedy ochrany II a III sa urobia ako neoddeliteľne spojené s vidlicou a na druhom konci pevne pripojené k svorkám elektrického predmetu. Tieto prívody nemajú ochranný vodič.

Na jednu vidlicu môže byť pripojený len jeden pohyblivý prívod.

Odporúčané dĺžky pohyblivých prívodov:

1,5; 2; 2,5; 3; 5; 10; 16; 25; 32; 50 m.


odporúčané dĺžky šnúrových vedení:

2,5; 5; 10; 16; 25; 32; 50 m.


Pohyblivé prívody sa k pevnému rozvodu zo šnúrových vedení pripájajú len zásuvkovými spojmi. Iba vo zvláštnych prípadoch (stále miesto) sa môžu pripájať k pevnému rozvodu bez zásuvky (škatuľová rozvodka, spínač).

Zapojenie jednofázovej zásuvky v systéme TN-C a TN-SCelková dĺžka pohyblivého prívodu nesmie prekročiť 50 m. Ak je výnimočne nutné zriadiť dlhší pohyblivý prívod ako 50 m, musí sa pripájaný spotrebič zaistiť tak, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button