ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Ističe

Istič je v podstate samočinný vypínač, ktorý slúži na spínanie a istenie elektrických obvodov, vedení, strojov a zariadení. Chráni pred nadprúdmi spôsobenými skratom alebo preťažením.

Istič obsahuje dve spúšte:

1. tepelnú – je tvorená bimetalom, ktorý je vyhrievaný priamo prechádzajúcim prúdom alebo nepriamo pomocou odporovej špirály navinutej na bimetal, slúži na vypínanie pri preťažení.

2. elektromagnetickú – je tvorená elektromagnetom, slúži na vypínanie pri skratoch.

Jednopólový ručný istič

jednopolovy rucny istic

Pri preťažení sa nadprúdom zohreje bimetal, ktorý sa prehne, zatlačí na kotvu, ktorá uvoľní západku pružinového mechanizmu (voľnobežky) a pružina pritiahne pohyblivý kontakt.

Pri skrate elektromagnet, takmer okamžite, vtiahne jadro cievky s kotvou, ktorá uvoľní západku pružinového mechanizmu a pružina pritiahne pohyblivý kontakt. Elektrický oblúk, ktorý vzniká pri nadprúdoch v ističoch sa zhasína vyfúknutím tlakom vzduchu pri pohybe kontaktov medzi rebrá zhášacej komôrky. horory

Istič je opakovateľne použiteľný bez nutnosti výmeny niektorej jeho časti. Istič sa po zareagovaní privedie späť do pracovnej polohy pomocou rukoväte.

Prúdový chránič

prudovy chranic

Prúdový chránič je elektrický prístroj, ktorý slúži na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom pri zlyhaní opatrení na základnú ochranu alebo ako ochrana pri poruche. Prúdový chránič sa používa len ako len ako doplnková ochrana.

Princíp činnosti prúdového chrániča:

Princíp činnosti vychádza zo skutočnosti, že pri normálnej prevádzke je súčet okamžitých hodnôt prúdov pracovných vodičov (L1, L2, L3 a N) nulový.

Základnou časťou prúdového chrániča je súčtový transformátor, ktorého primárne vinutie tvoria prívodné vodiče (musia ním prechádzať všetky vodiče L1, L2, L3 a N) a sekundárne vinutie (cievka) v spojení s ovládacou cievkou vybavovacieho diferenciálneho relé.

Ak je zaťaženie siete súmerné, v jadre transformátora sa nevybudí magnetický tok a v sekundárnom vinutí sa neindukuje žiadne napätie.

V prípade poruchy (prierazu niektorého krajného vodiča na neživú časť), nastane nesúmernosť, súčet prúdov sa nerovná nule, jadrom transformátora pretečie magnetický tok, ktorý vyindukuje v sekundárnom vinutí napätie, čím sa prostredníctvom vybavovacieho diferenciálneho relé, uvedie do činnosti spínací mechanizmus, ktorý vypne všetky prívodné vodiče. Testovacie tlačidlo slúži na overenie funkcie prúdového chrániča.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button