ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Elektrické stanice

Elektrickú energiu vyrobenú v elektrárňach je potrebné preniesť do blízkosti jej spotreby a potom ju v oblasti spotreby distribuovať k jednotlivým odberateľom. Na prenos a rozvod slúžia elektrické siete. Pre elektrickú energiu nestačí len vytvoriť vodivú cestu (na čo slúžia vedenia), ale je potrebné ju často transformovať, premieňať, rozvádzať, kompenzovať, merať, regulovať, spínať, atď. Tieto činnosti si vyžadujú použitie veľkého počtu dôležitých technických zariadení, ktoré sú sústredené v elektrických staniciach.

Elektrická stanica

Je to objekt so zariadením, ktorý slúži na transformáciu, rozvod elektrickej energie, jej premenu alebo kompenzáciu. Elektrická stanica je ucelené zariadenie uzla elektrizačnej sústavy, končia a začínajú v nej prenosové a distribučné vedenia.

Rozdelenie elektrických staníc

Podľa funkcie (podľa charakteru činnosti) sa elektrické stanice delia na:

1. Transformovne (transformačné stanice) – sú určené na zmenu napätia transformáciou pri stálej frekvencii a

konštantnom výkone na vstupnej a výstupnej strane a na rozvod elektrickej energie (najmenej dve rôzne napätia).

Najstarší človek na svete

Transformačné stanice delíme na:

– energetické – v uzloch rozvodných sústav,

– priemyselné – sú to vstupné transformovne priemyselných podnikov,

– distribučné – pre napájanie stredno a malo odberateľov.

2. spínacie stanice – slúžia na rozvádzanie elektrickej energie s rovnakým napätím bez zmeny frekvencie a transformácie. Jeden alebo viac prívodov elektrickej energie na vstupnej strane premeníme pomocou odbočiek na väčší počet vývodov na výstupnej strane.

3. meniarne – sú elektrické stanice, ktoré menia druh elektrickej energie (jednosmerná, striedavá), alebo frekvenciu. Najčastejšie sú to usmerňovacie stanice, menej často sa vyskytujú striedačové stanice alebo stanice na zmenu frekvencie striedavého napätia.

4. kompenzátorovne (kompenzačné stanice) – slúžia na zhospodárnenie prenosu elektrickej energie (zlepšenie účinníka a napäťových pomerov. Sú to vlastne transformovne doplnené kompenzačným zariadením. Kompenzačné zariadenia môžu byť statické (kondenzátory) alebo rotačné (trojfázové synchrónne stroje).

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button