ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Výbojka – Rozdelenie výbojok

Výbojka – Rozdelenie výbojok

Rozdelenie výbojok

Výbojky:

Sú najhospodárnejšie, majú vysokú životnosť, ale sú neoperatívne (trvá dlhší čas, kým sa po zapnutí plne rozžiaria), majú pomerne zlé farebné podanie, potrebujú zložité predradné zariadenia. Podľa plynovej náplne rozoznávame výbojky:

  • Ortuťová Výbojka

ortuťove vybojky

  • Halogenidová Výbojka

halogenove vybojky

  • Sodíková Výbojka 

sodíkova vybojka

  • Xenónové… Výbojka

xenonova vybojka

Výbojka je druh elektronického prvku, ktorý využíva nárazovú ionizáciu elektrónov v plynoch alebo v parách kovov.

Jednosmerný a striedavý prúd

Druhy:

1.svetelná 

2.Tlejivka

3.tyratrón

4.ignitrón

5.excitrón

6.digitrón

Svetelná výbojka

je druh výbojky; elektrický svetelný zdroj, v ktorom svetlo vzniká elektrickým výbojom v plyne alebo kovovej pare (alebo ich zmesi).

svetelna vybojka

Jej konštrukcia je jednoduchá:

-sklenená trubica

-inertný zriedený plyn

-elektródy

-prípadný luminofor, nanesený na vnútornej strane trubice

Tlejivka

tlejivka Výbojka

je nízkotlaková, plynom plnená  so studenou katódou, pracujúca v oblasti samostatného tlejivého výboja. Banka obsahuje dve elektródy, medzi ktorými vzniká výboj nezávislý od polarity priloženého napätia. Po pripojení tlejivky na zdroj jednosmerného prúdu žiari elektróda pripojená na záporný pól zdroja – katóda. Po pripojení na zdroj striedavého prúdu žiaria striedavo obe elektródy, každú pol periódu vždy tá, ktorá má momentálne záporný potenciál. Z pohľadu pozorovateľa tak žiaria obe elektródy.

5 vecí, ktoré musíte vedieť o mužskom plešatení

Tyratrón

tyratron Výbojka

je plynom plnená elektrónka, čiže výbojka. Ak je plnená ortuťovými parami alebo vzácnymi plynmi, nazýva sa aj plynová trióda.

Výbojka s troma elektródami sa nazýva tyratrón. Ak má mriežka veľké záporné napätie, neprepustí elektróny k anóde. Keď postupne mriežkové napätie zmenšujeme, elektróny preniknú na anódu a nastane výboj. Mriežka prestane mať vplyv na výboj, nakoľko sa odtieni obklopenými ionizovanými časticami plynu. Výboj možno prerušiť len znížením na hodnotu s hasiaceho napätia(okolo 20V). Okamih zapálenia tyratrónu možno pri rovnakom mriežkovom napätí ovplyvňovať zvyšovaním anódového napätia.

Ignitrón

je výbojka, ktorá patrí do skupiny regulovaných výbojok. Okrem neho sem patria: tyratróny, ortuťové výbojky s mriežkou, excitróny a senditróny. Ignitrón je výbojka s ortuťovou katódou. Katódová škvrna sa zapaľuje v každej perióde katódovým zapaľovačom (ignitorom). Okamih zápalu možno fázovo posúvať, a tým regulovať strednú hodnotu prepúšťaného prúdu. Ignitrón je kužeľovitý kolík z polovodiča (napríklad karbid bóru), ponorený do ortuťovej katódy.

Excitrón

je ortuťová výbojka s mriežkou a pomocnou anódou na udržanie katódovej škvrny, ktorá sa uvádza do činnosti ignitorom

Digitrón alebo číslicová výbojka

digitron Výbojka

je elektronická súčiastka, plynom plnená výbojka so studenou katódou, slúžiaca na zobrazovanie číslic prípadne iných symbolov. Sklenená banka digitrónu je plnená plynom s nízkym tlakom, obvykle neónom a obsahuje jednu spoločnú anódu v podobe priehľadnej mriežky z tenkého drôtu a viacero separátnych katód v tvare jednotlivých zobraziteľných symbolov.

Poznáme tri druhy halogénových žiaroviek:

halogén bodový – pätice sú E14, Gu10, Gu5,3

minisport-žiarovky – sú halogénové žiarovky minimálnych rozmerov uložené v sklenených reflektoroch. Pätice G9, G4, GY6,35 20-50W. Tieto typy svetelných zdrojov umožňujú smerové osvetlenie s veľmi vysokou účinnosťou, s minimálnymi nárokmi na rozmery svietidla a nízkymi investičnými nákladmi.

halogén lineárny – pätice R7s Halogénové žiarovky sa vyrábajú pre napätie 12, 230 V

Sodíková výbojka

je druh výbojky, ktorá používa elektrický výboj v prostredí sodíkových výparov na výrobu svetla. Existujú dva varianty týchto výbojok: nízkotlakové a vysokotlakové. Pretože sodíkové výbojky spôsobujú menej svetelného znečistenia ako ortuťové výbojky, mnoho miest, ktoré majú veľké astronomické observatóriá ich uplatňujú.

Nízkotlakové sodíkové výbojky

nizkotlaka sodikova vybojka Výbojka

Nízkotlakové sodíkové výbojky majú výbojku z borokremičitého skla, ktorá obsahuje kovový sodík, malú dávku neónu a argónu v Penningovej zmesi kvôli spusteniu plynového výboja. Výbojka môže byť priama[2] alebo v tvare písmena U. Po zapnutí začne výbojka emitovať matné červené/ružové svetlo, ktoré ohrieva kovový sodík a počas niekoľkých minút, ako sa začne kovový sodík vyparovať, sa svetlo zmení na jasno žlté.

Vysokotlakové sodíkové výbojky

Výbojka

Vysokotlakové sodíkové výbojky sú menšie a obsahujú ďalšie prvky ako ortuť a vytvárajú tmavo ružovú žiaru po zapnutí, a ružovo-oranžové svetlo po zahriatí. niektoré výbojky tiež produkujú číre až modrasté biele svetlo medzi zapnutím a zahriatím. Kvôli extrémne vysokej chemickej aktivite vysokotlakovej sodíkovej výbojky je oblúková lampa vyrobená z priehľadného oxidu hlinitého.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button