Elektrotechnika

Bipolárne tranzistory

Bipolárne tranzistory – teória , Tranzistorový jav ,Princíp činnosti NPN ,PNP Bipolárne tranzistory , druhy bipolárnych tranzistorov . Rozdelenie , Všetko čo treba o bipolarných tranzistoroch vedieť nájdete tu , čítajte a učte sa : 

Bipolárne tranzistory

Tranzistor alebo zriedkavo polovodičová trióda je polovodičová súčiastka, používaná ako zosilňovač, spínač, stabilizátor a modulátor elektrického napätia alebo prúdu.

Teória Bipolárne tranzistory:

  • Sú to polovodičové súčiastky s oblasťami P a N, ktoré sú usporiadané v poradí PNP alebo NPN, t.j. s dvoma priechodmi PN.
  • Krajné oblasti tranzistorových štruktúr nazývame emitor a kolektor a strednú nazývame báza. Vývody jednotlivých oblastí nazývame emitor (E), kolektor (C), a báza (B).
  • Priechod PN na rozhraní emitorovej a bázovej oblasti nazývame emitorový priechod (EP), na rozhraní bázovej a kolektorovej oblasti kolektorový priechod CP.
  • Bipolárne tranzistory pri svojej činnosti využívajú pohyb voľných nosičov náboja obidvoch polarít – elektrónov aj dier.
  • PRECHODY PN

bipolarne tranzistory

Tranzistorový jav – Bipolárne tranzistory

Pri tomto jave prúd spätne polarizovaným CP je závislý od riadiaceho prúdu. Riadiaci prúd preteká EP polarizovaným v spätnom smere. Podmienkou existencie tranzistorového javu je malá vzdialenosť obidvoch priechodov, ktorá je daná šírkou bázovej oblasti.

Princíp činnosti bipolárneho tranzistora NPN :

NPN majú vonkajšie vrstvy (kolektor a emitor) nosič náboja záporný. Kladný náboj má báza. Pripojíme tranzistor na zdroj napätia tak, aby na emitore bol záporný pól a na kolektore kladný pól, tak pri privedení napätia sa záporné nosiče náboja začnú odpudzovať a prechádzať cez bázu a kolektor na kladný pól zdroja.

Plešatenie a ako mu čeliť , Vypadávanie vlasov u mužov

Medzi bázou a kolektorom musí byť väčšie napätie ako medzi bázou a emitorom. Z dôvodu aby prechádzajúci náboj nebol priťahovaný ku kladnému pólu zdroja na báze. Princíp činnosti bipolárneho tranzistora PNP je obdobný mení sa iba polarita napätia.

 

Nezabudnite dať Palec hore na našej 👉 fb stránke TOPDEN 👍

 

schema bipolarnych tranzistorov

Bipolárny tranzistor je možné zapojiť trojakým spôsobom:

  • So spoločnou bázou
  • So spoločným emitorom
  • So spoločným kolektorom

spoločny emitor koletor a baza

Poznáme tieto druhy bipolárnych tranzistorov:

a) Zliatinový

b) Zliatinovo-difúzny tranzistor

c) Tranzistor mesa

d) Difúzne epitaxný tranzistor

e) Epitaxne planárny tranzistor

 

Nezabudnite dať Palec hore na našej 👉 fb stránke TOPDEN 👍

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Back to top button