ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Bipolárne tranzistory

Bipolárne tranzistory – teória , Tranzistorový jav ,Princíp činnosti NPN ,PNP Bipolárne tranzistory , druhy bipolárnych tranzistorov . Rozdelenie , Všetko čo treba o bipolarných tranzistoroch vedieť nájdete tu , čítajte a učte sa : 

Bipolárne tranzistory

Tranzistor alebo zriedkavo polovodičová trióda je polovodičová súčiastka, používaná ako zosilňovač, spínač, stabilizátor a modulátor elektrického napätia alebo prúdu.

Teória Bipolárne tranzistory:

  • Sú to polovodičové súčiastky s oblasťami P a N, ktoré sú usporiadané v poradí PNP alebo NPN, t.j. s dvoma priechodmi PN.
  • Krajné oblasti tranzistorových štruktúr nazývame emitor a kolektor a strednú nazývame báza. Vývody jednotlivých oblastí nazývame emitor (E), kolektor (C), a báza (B).
  • Priechod PN na rozhraní emitorovej a bázovej oblasti nazývame emitorový priechod (EP), na rozhraní bázovej a kolektorovej oblasti kolektorový priechod CP.
  • Bipolárne tranzistory pri svojej činnosti využívajú pohyb voľných nosičov náboja obidvoch polarít – elektrónov aj dier.
  • PRECHODY PN

bipolarne tranzistory

Tranzistorový jav – Bipolárne tranzistory

Pri tomto jave prúd spätne polarizovaným CP je závislý od riadiaceho prúdu. Riadiaci prúd preteká EP polarizovaným v spätnom smere. Podmienkou existencie tranzistorového javu je malá vzdialenosť obidvoch priechodov, ktorá je daná šírkou bázovej oblasti.

Princíp činnosti bipolárneho tranzistora NPN :

NPN majú vonkajšie vrstvy (kolektor a emitor) nosič náboja záporný. Kladný náboj má báza. Pripojíme tranzistor na zdroj napätia tak, aby na emitore bol záporný pól a na kolektore kladný pól, tak pri privedení napätia sa záporné nosiče náboja začnú odpudzovať a prechádzať cez bázu a kolektor na kladný pól zdroja.

Plešatenie a ako mu čeliť , Vypadávanie vlasov u mužov

Medzi bázou a kolektorom musí byť väčšie napätie ako medzi bázou a emitorom. Z dôvodu aby prechádzajúci náboj nebol priťahovaný ku kladnému pólu zdroja na báze. Princíp činnosti bipolárneho tranzistora PNP je obdobný mení sa iba polarita napätia.

schema bipolarnych tranzistorov

Bipolárny tranzistor je možné zapojiť trojakým spôsobom:

  • So spoločnou bázou
  • So spoločným emitorom
  • So spoločným kolektorom

spoločny emitor koletor a baza

Poznáme tieto druhy bipolárnych tranzistorov:

a) Zliatinový

b) Zliatinovo-difúzny tranzistor

c) Tranzistor mesa

d) Difúzne epitaxný tranzistor

e) Epitaxne planárny tranzistor

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button