ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Hydraulické zosilňovače

Hydraulické zosilňovače sa používajú všade tam, kde sú potrebné veľké prestavené sily a vysoká prevádzková spoľahlivosť. Je to najmä v rôznych odvetviach hutníckeho, energetického, chemického a leteckého priemyslu. Pomocná energia sa dodáva v podobe tlakovej kvapaliny, najčastejšie riedke oleje vzhľadom na ich mastiace a konzervačné účinky.

Hydraulické zosilňovač sa delia na:

– dýzové,

– posúvačové.

Hydraulický zosilňovač s výkyvnou dýzou

hydraulicky zosilovac s vykyvnou dyzou

Zosilňovač má výkyvne uloženú dýzu pohyb, ktorej je ovládaný meracím členom. Z dýzy prúdi tlakový olej proti dvom kužeľovito rozširujúcim sa kanálikom, v ktorých sa mení rýchlosť na tlak oleja.

najlepšie vtipy na svete

 

Ak je dýza presne v strede, tlaky v oboch kanálikoch sú rovnaké. Ak sa dýza vychýli na jednu alebo na druhú stranu, nastane zmena tlakov hydraulického systému. Vzniknutý rozdiel tlakov p2 – p1 pôsobí na obidve strany hydraulického pohonu. Piest sa pohybuje tak dlho, kým sa tlaky v obidvoch kanálikoch nevyrovnajú, t.j. pokiaľ sa dýza nevráti do strednej polohy.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button