ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Rozdelenie jednosmerných motorov

Rozdelenie jednosmerných motorov rozdeľujeme podľa zapojenia budiaceho vinutia hlavných pólov statora s vinutím kotvy rovnako ako dynamá.

Jednosmerné motory majú rovnakú konštrukciu ako dynamá. Vo všeobecnosti platí, že každé dynamo môže pracovať ako jednosmerný motor a naopak jednosmerný motor ako dynamo. Činnosť jednosmerného motora je založená na silovom účinku magnetického poľa na vodič, ktorým prechádza elektrický prúd. Vzájomným pôsobením magnetického poľa statora a kotvy vznikne sila, ktorou sa vyvinie točivý moment motora.

Rozdelenie jednosmerných motorov

Jednosmerné motory rozdeľujeme podľa zapojenia budiaceho vinutia hlavných pólov statora s vinutím kotvy rovnako ako dynamá:

1. s cudzím budením

2. s vlastným budením

a) s paralelným budením (derivačný motor)

b) so sériovým budením (sériový motor)

c) so zmiešaným budením (kompaundný motor)

Jednosmerný motor s cudzím budením -Rozdelenie jednosmerných motorov

– budiace vinutie hlavných pólov statora je pripojené k inému zdroju ako vinutie kotvy. Nakoľko budiaci tok nezávisí od napätia kotvy, má stále budenie a otáčky závisia iba od svorkového napätia. Spúšťa sa spúšťacím rezistorom zapojeným do série s kotvou alebo riaditeľným zdrojom napätia. Má dostatočný záberový moment, ktorý je ohraničený iba odporom spúšťača. Otáčky sa najčastejšie riadia zmenou svorkového (napájacieho) napätia.

Ďalej sa môžu riadiť zmenou budiaceho prúdu alebo zmenou odporu v obvode kotvy. Zmena smeru otáčania (reverzácia) sa môže riadiť zmenou smeru prúdu v kotve alebo v budení, pričom druhý spôsob je výhodnejší vzhľadom na jednoduchšiu realizáciu spínača. Motory sa používajú najme tam, kde je potrebné riadiť otáčky v širokom rozsahu, napr. v obvodoch automatického riadenia, v obrábacích strojoch, valcovacích zariadeniach ….

Jednosmerný motor s paralelným budením (derivačný motor) – Rozdelenie jednosmerných motorov

– budiace vinutie hlavných pólov statora má spojené paralelne s vinutím kotvy. Motor sa správa podobne ako motor s cudzím budením, nakoľko nie je podstatné z aké ho zdroja sa napája budiace vinutie, pokiaľ platí, že budiaci prúd je konštantný. Pri spúšťaní sa používa výhradne spúšťací rezistor zapojený do obvodu kotvy. Otáčky sa riadia budiacim prúdom alebo spúšťačom, ktorý musí byť dimenzovaný na trvalé zaťaženie, čím sa z neho stáva regulačný reostat. Zmenou svorkového napätia otáčky riadiť nemožno, pretože by sa súčasne menil aj budiaci prúd. Smer otáčania sa mení vzájomným prepojením prívodov na kotve (zmenou budiaceho prúdu). Teda nie prepojením svoriek napájacieho napätia, obyčajne pri jednorázovej zmene. Preto sa tieto motory používajú na pohony, pri ktorých sa vyžadujú stále otáčky nezávislé od zaťaženia.

Komutátorové motory

Jednosmerný motor so sériovým budením (sériový motor)

– budiace vinutie hlavných pólov statora má spojené do série s vinutím kotvy. Motor sa spúšťa napätím, ktoré je vhodné regulovať, prípadne sa používa spúšťací rezistor zapojený do série s kotvou. Otáčky možno riadiť zmenou napätia, sériovým reostatom alebo zmenšovaním magnetického budiaceho toku. Otáčky so zaťažením motora rýchlo klesajú a naopak bez zaťaženia rýchlo stúpajú. Preto pri používaní týchto motorov sa musí použiť taký prevod momentu, pri ktorom nemôže nastať ani náhle prerušenie (spadnutie remeňa, odľahčenie háku žeriava… ). Vzhľadom na to sa tieto motory využívajú najviac v elektrickej trakcii.

Jednosmerný motor so zmiešaným budením (kompaundný motor)

– motor má zmiešané budenie, sériové aj paralelné, ktorých magnetické toky pôsobia súhlasne alebo proti sebe. Hovoríme o kompaundnom alebo protikompaundnom budení. Ak magnetické toky oboch vinutí pôsobia rovnakým smerom, motor má väčší záberový moment ako paralelný a otáčky sa toľko neznižujú ako pri sériovom motore.

Nehrozí ani to, že sa pri odľahčení poškodí. Ak magnetický tok sériového vinutia pôsobí proti magnetickému toku paralelného vinutia, motor udržuje otáčky aj pri premenlivom zaťažení. Tieto motory sa používajú na pohony výťahov, bagrov, trolejbusov …

Mastné vlasy : 5 domácich liekov

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button