ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Využitie energie vetra

Využitie energie vetra , Veterné elektrárne na Slovensku ,turbíny ,strojovne, veže, ako funguje veterná elektráreň, Využitie energie vetra

Využitie energie vetra

Energiu vetra využíva ľudstvo už niekoľko tisícročí. Vietor sa používal na pohon lodí, veterných mlynov, čerpadiel vody, rezanie dreva … . V súčasnosti sa energia vetra stále viac využíva pri výrobe elektrickej energie.

Vietor vzniká ako dôsledok nerovnomerného ohrievania zemského povrchu, čím vzniká rozdiel atmosférického tlaku. V miestach, ktoré sú ohrievané viac vzduch stúpa hore čím sa tlak nad povrchom zeme zmenšuje. Do prehriatych miest prúdi chladnejší vzduch z miest s nižšou teplotou a tým aj tlakom čím vzniká prúdiaci vzduch – vietor.

Vietor (s rýchlosťou od 5 do 25 m/s) sa na výrobu elektrickej energie využíva vo veterných elektrárňach, ktoré premieňajú kinetickú energiu prúdiaceho vzduchu na elektrickú energiu. Veterná elektráreň môže mať veternú turbínu s vodorovnou osou otáčania alebo so zvislou osou otáčania.

Najčastejšie sa používajú veterné elektrárne s trojlopatkovými turbínami s horizontálnou osou otáčania. Takáto elektráreň sa skladá z:

turbíny – premieňa mechanickú energiu prúdiaceho vzduchu na mechanickú rotačnú energiu, výkon veterných turbín je od 300 W do 5 MW,

strojovne – sú v nej umiestnené zariadenia, ktoré premieňajú kinetickú energiu vyrobenú rotorom turbíny na elektrickú energiu a ďalšie zariadenia potrebné pre správnu a bezpečnú činnosť veternej elektrárne (generátor, prevodovka, brzda, ložiská, zariadenie na zisťovanie rýchlosti a smeru vetra a pod.),

veže – zabezpečuje rovnomernejšie prúdenie vetra a jeho väčšiu rýchlosť, môžu byť stožiarové, rúrové a betónové.

Prečerpávacia vodná elektráreň

Veterné elektrárne na Slovensku Využitie energie vetra

Slovensko má oproti prímorským štátom oveľa horšie poveternostné podmienky ako prímorské štáty. Na Slovensku je málo vhodných lokalít pre umiestnenie veterných turbín, v ktorých priemerná rýchlosť vetra dosahuje aspoň 5 m/s. Najveternejšie lokality sa navyše nachádzajú na území národných parkov kde je budovanie veterných parkov vylúčené.

Na Slovensku boli uvedené do prevádzky veterné parky v troch lokalitách:

– prvý veterný park Cerová (Malé Karpaty) – 4 x 660 kW je v prevádzke od októbra 2003.

– veterná elektráreň Ostrý vrch (Myjava) – 1 x 500 kW je v prevádzke od júla 2004.

– veterný park Skalité – 4 x 500 kW bol v prevádzke od septembra 2005 do mája 2008.

Je pot nebezpečný pre vlasy?Ako mu čeliť

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button