ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Využitie energie mora

Využitie energie mora ,Prílivové elektrárne ,Elektrárne na morské prúdy,Vlnové elektrárne,Plávajúci systém ,Využitie energie mora , Oscilačný vodný systém :

Využitie energie mora

Oceány pokrývajúc až 79 % zemského povrchu sú obrovským zásobníkom energie. Preto sú oceány už dlhšiu dobu považované za veľmi perspektívny zdroj energie. Celá vodná hmota svetových oceánov je v neustálom pohybe a to nielen na povrchu, ale aj v značnej hĺbke. Pohyby sa podľa smeru delia na vertikálne, ktoré majú úroveň morskej hladiny a horizontálne, ktoré majú charakter prúdov lokálnych alebo celooceánskeho prúdového systému. Podľa využívaného pohybu v vodnej masy rozoznávame:

Prečerpávacia vodná elektráreň

Prílivové elektrárne – využívajú pravidelný pohyb morskej hladiny vznikajúci príťažlivou silou Mesiaca a Slnka (2 x za 24 hodín). Prílivová elektráreň je v podstate priehradová elektráreň, vybudovaná na morskom pobreží s vysokým prílivom. Princíp práce spočíva v tom, že počas prílivu sa nádrž naplní vodou a pri odlive sa prepúšťaním vody cez turbíny vyrába elektrická energia. Pri použití špeciálnych turbín sa môže elektrická energia vyrábať aj pri prílive.

Elektrárne na morské prúdy – využívajú podmorské prúdy vznikajúce pri prílive a odlive. Elektráreň tvorí oceľový pilier zapustený do morského dna alebo ukotvený na morskom dne. Pod hladinou sa otáča rotor jednej alebo viacerých turbín.

Vlnové elektrárne – morské vlny prechádzajú veľkými vzdialenosťami bez toho aby stratili na svojej sile. Silu morským vlnám dáva vietor, ktorý vzniká vplyvom slnečného žiarenia. Celá energia je sústredená blízko pri hladine vody. Energia morských vĺn je veľmi koncentrovaný zdroj energie s oveľa menšími zmenami počas dňa ako je to pri slnečnej alebo veternej energii. Vlnové elektrárne môžu pracovať na princípoch:

Plávajúci systém – pohybom plavákov sa energia vĺn zachytáva hydraulickým systémom, ktorý je vhodným spôsobom spojený s alternátorom na výrobu elektrickej energie.

Je pot nebezpečný pre vlasy?Ako mu čeliť

Oscilačný vodný systém – tieto elektrárne využívajú energiu oscilujúceho (pohybuje sa hore – dole) stĺpca vody morských vĺn. Zariadenie má komoru, postavenú na pobreží, s otvorom pod hladinou. Pohybom morskej hladiny sa mení aj výška hladiny v komore. V hornej časti komory je otvor, cez ktorý sa pri stúpaní vody vytláča vzduch von z komory, pri klesaní sa vzduch nasáva. S otvorom je spojené potrubie spojené so špeciálnou turbínou, ktorá sa otáča stále rovnakým smerom aj keď ňou vzduch prúdi obidvoma smermi.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button