ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Prečerpávacia vodná elektráreň – Učivo

Prečerpávacia vodná elektráreň využitie , stavby ,ako funguje , na Slovensku ,Najväčšia elektráreň ,čo obsahuje .

Sú zvláštnym typom vysokotlakových vodných elektrární. V strojovni elektrárne sú turbíny aj čerpadlá. Obsahujú tzv. motorgenerátory, ktoré v spojení s turbínou pracujú ako alternátory a v spojení s čerpadlom ako motory. Majú dve nádrže – hornú a dolnú. Pri veľkej spotrebe elektrickej energie alebo pri výpadku niektorej zo základných elektrární sa vyčerpaním hornej nádrže vyrába elektrická energia pomocou turbogenerátorov. Voda po pretečení turbínami sa zhromažďuje v spodnej nádrži. Pri nadbytku elektrickej energie, mimo špičky, spravidla v noci, sa čerpadlami prečerpáva voda zo spodnej do hornej nádrže.

Prečerpávacia vodná elektráreň

Podľa usporiadania rozdeľujeme PVE na :

Štvorstrojové usporiadanie ( T-G-Č-M)

Trojstrojové usporiadanie ( T-MG-Č) generátor je aj motorom (Čierny Váh, Dobšiná)

Dvojstrojové usporiadanie (TČ-MG) turbína je aj čerpadlom, generátor je aj motorom, (Liptovská Mara, Ružín)

(T- turbína, G – generátor, Č – čerpadlo, M – motor)

Prečerpávacie vodné elektrárne na Slovensku: Prečerpávacia vodná elektráreň

Príčiny straty vlasov u mužov: Hlavný vinníci

PVE Čierny Váh – najväčšia prečerpávacia a zároveň vodná elektráreň u nás, horná nádrž je bez prítoku

PVE Liptovská Mara – prečerpávacia – akumulačná s najväčšou nádržou u nás, s reverzibilnou turbínou

PVE Dobšiná – prvá väčšia prečerpávacia elektráreň u nás

PVE Ružín – prečerpávacia – akumulačná, prvá prečerpávacia vodná elektráreň s reverzibilnou turbínou u nás

Materiály na elektrické kontakty

Vodná elektráreň je vodná elektráreň, ktorá v čase energetickej špičky elektrickú energiu vyrába a v čase, keď je elektrickej energie prebytok, elektrickú energiu spotrebúva.

Poskytuje najmä podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Tento špeciálny typ vodnej elektrárne nepracuje podľa denného diagramu zaťaženia, to znamená že dispečing neráta s pravidelnou dodávkou jej inštalovaného výkonu do siete. Elektráreň pracuje len pri požiadavke z dispečingu. Slúži ako rýchlo štartujúca rezerva a je schopná nabehnúť na plný výkon v priebehu 1 – 2 minút. Zároveň sa kvôli schopnosti naštartovať iba s pomocou vlastného dieselagregátu bez potreby privádzať napätie z iného zdroja používa v procese tzv. štartu z tmy.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button