ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Vznik striedavého elektrického napätia a prúdu

Vznik striedavého elektrického napätia a prúdu

Z indukčného zákona vyplýva, že napätie sa indukuje vo vodiči pri jeho pohybe v magnetickom poli alebo v nepohyblivom vodiči časovou zmenou magnetického toku. Vodič a magnetický tok musia byť v neustálom pohybe. Vodiče sa môžu v magnetickom poli pohybovať rôzne. Ak chceme, aby magnetické pole pôsobilo vo vodiči trvalo, je najvýhodnejší rotačný pohyb vodiča. Sínusové striedavé napätie vzniká otáčaním vodiča (závitu, cievky) v homogénnom magnetickom poli stálou obvodovou rýchlosťou. Takýmto usporiadaním vzniká tzv. generátor striedavého prúdu.

Zdroj striedavého napätia je taký zdroj, na svorkách ktorého sa periodicky strieda kladné a záporné napätie. Pripojením takéhoto zdroja na uzatvorený obvod, prechádza prúd obvodom striedavo jedným a druhým smerom (mení polaritu). Na západe nič nové obsah

Striedavé napätie a prúd vzniká v obdĺžnikovej slučke (závite), ktorá sa otáča v homogénnom (rovnorodom) magnetickom poli. Pri otáčaní slučky sa indukuje elektromotorické napätie:

Vznik striedavého elektrického napätia a prúdu

ΔΦ – zmena magnetického toku,

Δt – čas za ktorý ku zmene došlo.

Veľkosť indukovaného napätia je daná veľkosťou magnetickej indukcie (B) medzi pólmi permanentného magnetu, dĺžkou aktívnej časti vodiča (l), rýchlosťou otáčania slučky (v) a uhlom (α), ktorý zviera rovina slučky s vodorovnou rovinou. Pre indukované napätie platí vzťah:

Vznik striedavého elektrického napätia a prúdu

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button