ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Riadenie, ovládanie, regulácia

Riadenie, ovládanie, regulácia definícia , poučky ,vysvetlenie . Regulovaná sústava . Riadenie, ovládanie, regulácia všetko čo treba vedieť :

Riadenie, ovládanie, regulácia

Riadenie – je účelové pôsobenie riadiaceho člena (nadriadeného) na riadený objekt, pre dosiahnutie požadovaných hodnôt výstupných veličín riadeného systému.

Riadenie, ovládanie, regulácia :::Riadenie delíme na:

1. Ovládanie ­– je riadenie procesu (sústavy) bez spätnej väzby (nemáme spätnú informáciu o vykonaní požadovaných úkonov). Ovládanie môže byť:

a) ručné ovládanie – zabezpečuje sa prostredníctvom človeka.

b) automatické ovládanie – vykonáva zariadenie na základe hardwarovej konštrukcie a programu.

2. Regulácia – je riadenie procesu (sústavy ) so spätnou väzbou. Kontroluje sa bezprostredný účinok riadenia, porovnáva sa na základe získaného skutočného výsledku riadenia a volí sa okamžitý zásah na dosiahnutie požadovaného stavu.

Mastné vlasy : 5 domácich liekov

Regulácia môže byť:

a) ručná regulácia – vykonáva človek, ktorý má stálu spätnú informáciu o stave regulovaného systému.

b) automatická regulácia – vykonáva ju dané zariadenie, ktoré podľa výsledných hodnôt riadených veličín získaných meraním (spätnou väzbou) koriguje svoje riadenie.

Automatický regulačný obvod

automaticky regulacny obvod

Automatický regulačný obvod je obvod, na ktorom prebieha automatická regulácia. Bloková schéma automatického regulačného obvodu je tvorená blokom regulovanej sústavy a regulátora. Tieto bloky sú spojené čiarami, ktoré predstavujú cesty šírenia sa signálov v automatickom regulačnom obvode. Signály sa stretajú v porovnávacom člene.

Elektrický pohon

Elektrický pohon je sústava elektrotechnických zariadení na elektromechanickú premenu energie (menič elektrickej energie, elektromotor, spojka, prevodovka) a zariadení na vytváranie, prenos a spracovanie signálov riadiacich túto elektromechanickú premenu (regulátory, snímače, prevodníky, prístrojová výstroj).

Regulovaná sústava (S) – zariadenie, na ktorom vykonávame reguláciu.

Regulátor (R) – zariadenie, ktoré samočinne vykonáva reguláciu.

Porovnávací člen (A) – miesto stretu signálov, môže byť sčítací alebo rozdielový.

Regulovaná veličina (x) – veličina, ktorej veľkosť je udržiavaná v predpísaných podmienkach (hraniciach).

Akčná veličina (y) – pomocou nej uskutočňujeme regulácia.

Riadiaca veličina (w) – požadovaná veľkosť regulovanej veličiny, na ktorej sa má regulovaná veličina udržiavať.

Regulačná odchýlka (e) – vznikne porovnaním hodnoty regulovanej veličiny so žiadanou

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button