ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Tepelné kondenzačné elektrárne a teplárne

Tepelné kondenzačné elektrárne a teplárne .Umiestnenie tepelnej elektrárne závisí od viacerých ukazovateľov. Kondenzačné elektrárne a teplárne

Umiestnenie tepelnej elektrárne závisí od viacerých ukazovateľov. Rozhodujúce je, aký druh energie bude elektráreň dodávať, či iba elektrickú alebo súčasne i tepelnú. Podľa toho ich rozdeľujeme na tepelné kondenzačné elektrárne a teplárne.

Vplyv jadrových elektrární na životné prostredie

Tepelné kondenzačné elektrárne využívajú všetku paru vyrobenú v kotloch na výrobu elektrickej energie. Para ktorá prešla turbínou a vykonala svoju prácu (roztočila turbínu poháňajúcu generátor na výrobu elektrickej energie), sa za nízkeho tlaku kondenzuje v kondenzátore a odovzdáva svoje teplo chladiacej vode. Toto teplo prichádza nazmar. Preto spotreba tepla na výrobu 1 kWh je pri týchto elektrárňach veľmi vysoká. Tieto elektrárne sa môžu stavať ďaleko od miest spotreby elektrickej energie, teda na miestach ktoré sú výhodné z hľadiska zásobovania palivom a vodou.

Teplárne majú podstatne menšiu spotrebu tepla na výrobu 1 kWh, pretože teplo obsiahnuté v pare, ktorá vychádza z turbíny po vykonaní práce, sa odvádza von z elektrárne ku spotrebiteľom. Paru možno hospodárne rozvádzať iba do pomerne malých vzdialeností. Napr. pri tlaku 200 kPa (2 atm) do vzdialenosti 1 – 1,5 km, pri tlaku 500 – 600 kPa do vzdialenosti 3 – 4 km. Preto sa musia stavať v blízkosti odberových miest.

Tepelné elektrárne na Slovensku – Tepelné kondenzačné elektrárne a teplárne .

Elektrárne Vojany nachádza na východnom Slovensku, najväčšia tepelná elektráreň na Slovensku, inštalovaný výkon 1320 MW, poloantracitové uhlie sa dováža z Donbasko-Kuzbeckej oblasti (UA) a chladiaca voda sa odoberá z Laborca. Pozostávajú z dvoch energetických výrobní:

1. Elektrárne Vojany I – EVO I,

2. Elektrárne Vojany II – EVO II ( predstavuje regulačnú elektráreň, pracuje pri výpadkoch iných zdrojov).

Elektrárne Vojany pracujú v elektrizačnej sústave v základnom, pološpičkovom a špičkovom režime (EVO II). Elektráreň bola modernizovaná v rokoch 1997–2001, čím sa dosiahlo podstatné zníženie produkcie oxidov dusíka (NOx) o viac ako 35 %, oxidov síry (SOx) približne o 60 % a tuhých úletov takmer o 30 %.

5 vecí, ktoré musíte vedieť o mužskom plešatení

Tepelné elektrárne Nováky

nachádza sa v Zemianskych Kostoľanoch (okres Prievidza). V elektrárni sa spaľuje hnedé uhlie vyťažené v bani Nováky a Handlová. Okrem výroby elektrickej energie zabezpečujú dodávku horúcej vody a pary na vykurovanie miest Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany a pre priemyselné podniky. Elektrárne pracujú v elektrizačnej sústave v základnom a pološpičkovom režime. Majú inštalovaný výkon 518 MW.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button