ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Vplyv jadrových elektrární na životné prostredie

Vplyv jadrových elektrární na životné prostredie .Odpadové teplo ,Jadrové elektrárne v SR,Chemické látky , rádioaktívne látky. 

Jadrové elektrárne vplývajú na životné prostredie najmä odpadmi, ktoré produkujú a to :

– odpadové teplo,

– chemické látky,

– rádioaktívne látky.

Odpadové teplo – sa využíva na tzv. teplofikáciu. Nemusí sa stavať tepláreň, sú vyhrievané byty, hospodárske budovy, skleníky.

Chemické látky – sa používajú pri úprave technologickej a pitnej vody a rozpustené sa dostávajú do odpadových vôd.

Rádioaktívne látky sa do prostredia dostávajú Vplyv jadrových elektrární :

– prostredníctvom plynov – je minimálne a pod hodnotami prípustných hodnôt daných normou (eliminujú sa filtrovaním),

– prostredníctvom odpadových vôd – ich množstvo je pravidelne kontrolované a nepresahujú množstva povolené normami,

Tepelné kondenzačné elektrárne a teplárne

– prostredníctvom rádioaktívnych odpadov – existuje veľa spôsobov, ako naložiť s jadrovým odpadom, ale žiadny nie je dostatočne vhodný a bezpečný. Problém je, že niektoré prvky zostanú rádioaktívne viac ako štvrť milióna rokov, teda približne 12 tisíc generácií. Po celý tento čas musí byť tento odpad izolovaný od všetkých živých organizmov, od vody, zeme i vzduchu. Zatiaľ sú odpady uskladnené v dočasných skladiskách, vyhorené palivo je fixované do špeciálneho asfaltu a zalisované do sudov, tie sa ukladajú v priestore elektrárne a neskôr do zeme, do betónových priestorov. Vyhadzovanie rádioaktívneho odpadu sa deje často protizákonne mimo dohľadu kontrolných orgánov vypúšťaním do jazier, oceánov …

–  možné havárie samotných reaktorov a s nimi spojený únik rádioaktivity ­– ako príklad sa dajú uviesť havárie Windscale, (VB, 1957), Browns Ferry (USA, 1975), Jaslovské Bohunice (ČSSR, 1977), Černobyl (ZSSR 1986) a Fukušima ( Japonsko2011).

Ekologický prínos jadrových elektrárni oproti fosílnym :

– menší rozptyl popola a popolčeka približne o 30 %,

– menej emisií oxidu siričitého a oxidu dusíka,

– neovplyvňujú spodné vody kyslými dažďami,

– odstránenie lokálnych kotolní so škodlivými exhalátmi,

– odstránenie strát pri preprave tuhých palív.

Na druhej strane pri sa musí riešiť :

– jadrový odpad,

– jadrová bezpečnosť,

– likvidácia jadrovej elektrárne po skončení jej životnosti.

Jadrové elektrárne v SR : Jaslovské Bohunice, Mochovce.

Plešatenie a ako mu čeliť , Vypadávanie vlasov u mužov

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button