ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Možné spôsoby zásahu elektrickým prúdom

Zásah elektrickým prúdom môže byť spôsobený jedným z nasledujúcich spôsobov:

Jednopólovým dotykom

– môže ísť o priamy úmyselný alebo neúmyselný dotyk so živou časťou s nebezpečným napätím proti zemi alebo o priamy dotyk pri náhodnej poruche porušením izolácie s následným preniknu­tím napätia zo živej časti na časť neživú. citáty o smrti

Dvojpólovým dotykom

– ide o súčasný dotyk so živými časťami s nebezpečným napätím rôzneho potenciálu. Takýto dotyk je nebezpečný, i keď napájacia sieť nie je v žiadnom bode trvalo spojená so zemou.

Priblížením sa k častiam s nebezpečným napätím

– pri vysokom napätí nemusí prísť k priamemu kontaktu so živou časťou, stačí sa k nej len priblížiť na kritickú vzdialenosť a dochádza k preskoku napätia.

Živá časť

– je vodič alebo vodivá časť, ktorá je priamo určená na vedenie elektrického prúdu. Pri normálnej prevádzke je pod napätím, vrátane neutrálneho vodiča N. Vodiče PEN sa nepovažujú za živú časť. Živými časťami môžu byť holé vodiče, prípojnice, svorky, svorkovnice, kontakty a pod. Z tejto definície nevyplýva nevyhnutne nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Nebezpečná živá časť

– je živá časť, ktorá pri určitých podmienkach môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Neživá časť

– je vodivá časť elektrického zariadenia, ktorej sa možno dotýkať a ktorá v normálnej prevádzke nie je živá, je bez napätia. Pri poruche (zlyhanie základnej izolácie, skrat) sa však sa môže stať živou časťou. Za neživé časti sa považujú najmä vodivé kostry a kryty elektrických zariadení, prístrojov a strojov a pod.

Cudzia vodivá časť

– je vodivá časť, ktorá nie je súčasťou elektrickej inštalácie a ktorá môže priviesť elektrický potenciál (zvyčajne je to potenciál zeme). Medzi cudzie vodivé časti patria napr. kovové potrubia napájajúce technické zariadenia budov – voda, plyn, ústredné kúrenie a pod.

Krokové napätie

Ak napr. spadne vodič vysokého napätia na zem, vytvoria sa v jeho okolí ekvipotenciály. Krok človeka (približne 1 m) môže spojiť dva body zemského povrchu s rôznymi potenciálmi. Hovoríme o krokovom napätí. Priblíženie sa k takémuto miestu na vzdialenosť menšiu než 30 m môže byť pre človeka nebezpečné. Preto pri vysokom napätí je nebez­pečné priblížiť sa k postihnutému, nakoľko v jeho blízkosti môže vzniknúť krokové napätie.

Len skúsený záchranca sa po zvážení situácie priblíži k postihnutému drobnými šúchavým krokmi a snaží sa ho vyslobodiť buď odsunutím od zdro­ja zásahu elektrickým prúdom pomocou predmetu s dostatočnou izoláciou alebo odtiahnutím tak, aby pri pohybe sám preklenoval čo naj­menší potenciálový rozdiel.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button