ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Usmerňovače

Usmerňovače , Riadené a neriadené Usmerňovače ,Princíp činnosti, Mostíkové zapojenie usmerňovača (Graetzove), Dvojcestný usmerňovač

Jednocestný usmerňovač:

Jednocestny usmernovac Usmerňovače

Dióda prepúšťa len kladné polovlny striedavého sínusového napätia. Prúd prechádza do záťaže, len keď je na anóde kladná polovlna striedavého napätia – dióda je v priamom smere. Do záťaže môže prechádzať prúd iba jednou cestou – preto sa usmerňovač nazýva jednocestný.

PRECHODY PN – Schema , vysvetlenie , poučky 

Dvojcestný usmerňovač:

dvojcestny usmernovac Usmerňovače

Dvojcestný usmerňovač sa skladá v podstate s dvoch jednosmerných, pričom jeden pracuje počas kladnej polovlny a druhý počas zápornej polovlny striedavého vstupného napätia. Sieťový transformátor má sekundárne vinutie s vyvedeným stredom, ktorý predstavuje záporný pól zdroja.

Napätia U2 a U2´sú voči sebe posunuté o 1800. Prúd prechádza striedavo diódami D1 a D2. V dobe, keď je na dióde D1 kladná polovlna napätia U2 je dióda D2 uzatvorená. Diódou D2 prechádza prúd v druhej polovici periódy a vtedy je uzatvorená dióda D1. Do záťaže teda prechádza prúd v oboch polperiodách.

Mostíkové zapojenie usmerňovača (Graetzove) Usmerňovače

Jedná sa o dvojcestný usmerňovač, ktorého výhodou je použitie jednoduchšieho transformátora (nie je potrebný stredný vývod sekundárneho vinutia), je však potrebné použiť štyri usmerňovacie diódy.

mostikovy usmernovac

Princíp činnosti 

Pri kladnej polovlne sekundárneho napätia U2 sú vodivé diódy D1 a D3 . Prúd prechádza obvodom dióda D1 – záťaž Rz – dióda D3. Pri zápornej polovlne sú vodivé diódy D2 a D4. Prúd prechádza obvodom dióda D2 – záťaž Rz – dióda D4. Na záťaži vzniká opäť impulzové napätie s dvojnásobnou sieťovou frekvenciou.

Plešatenie a ako mu čeliť , Vypadávanie vlasov u mužov

Časové priebehy napätia a prúdu sú rovnaké ako u klasického dvojcestného usmerňovača. Pripojením kondenzátora C sa vytvárajú podmienky podobné ako u klasického dvojcestného usmerňovača.

Riadené a neriadené usmerňovače

Usmerňovače sú najrozšírenejšie polovodičové meniče. Používajú sa všade tam, kde potrebujeme zdroj jednosmerného napätia, ktorý sa napája striedavým napätím. Použitie usmerňovačov je veľmi široké napr. napájacie zdroje pre elektrolýzu, zdroj k trakčným pohonom, zdroje na napájanie budiacich vinutí jednosmerných a synchrónnych strojov, zváčky … Tieto usmerňovač môžu usmerňovať prúd až niekoľko stoviek kA, s výkonom až niekoľko desiatok MW. Podľa toho či usmerňovač neumožňuje alebo umožňuje riadenie výstupného napätia ich delíme na neriadené a riadené.

Neriadený usmerňovač neumožňuje riadenie výstupného usmerneného napätia na samotnej usmerňovacej súčiastke (kremíkovej polovodičovej dióde). Medzi hodnotou vstupného striedavého napätia a výstupného jednosmerného napätia je pevný prevodný vzťah. Ak chceme meniť napätie na výstupe usmerňovača, musíme zmeniť vstupné striedavé napätie pred usmernením.

Riadený usmerňovač umožňuje riadiť usmernené výstupné napätie v určitom rozsahu, priamo na usmerňovacej súčiastke (tyristore).

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button