ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

PRECHODY PN – Schema , vysvetlenie , poučky ,

PRECHODY PN – Schema , vysvetlenie , poučky ,

PRECHODY PN

V jednom monokryštáli polovodiča môžeme vytvoriť vhodnou technológiou dve oblasti s rôznym typom vodivosti. Oblasť monokryštalického polovodiča, v ktorom sa mení vodivosť z typu P na typ N (alebo opačne) sa nazýva PN priechod.

prechody PN PRECHODY PN

Pretože v oblasti P je nadbytok dier a v oblasti N je nadbytok elektrónov začne ihneď po vytvorení priechodu (po ukončení technologického procesu) medzi obidvoma oblasťami pôsobiť príťažlivá elektrostatická sila. (Coulombova sila)

Coulombov zákon: sila F medzi dvoma bodovými nábojmi Q1 a Q2 v pokoji je priamoúmerná druhej mocnine ich vzdialenosti r. Konštanta v Coulombovom zákone vyjadruje vplyv prostredia v ktorom na seba pôsobia bodové náboje. V súčasnosti ju vyjadrujeme vzťahom:

konštanta coulombovho zakona

 

V najbližšom okolí priechodu prechádzajú diery z oblasti P do oblasti N a elektróny naopak. Súčasne vzniká v oblasti N nepohyblivý priestorový náboj kladných iónov, ktoré tam zostali po elektrónoch a v oblasti P nepohyblivý náboj záporných iónov, ktoré tam zostali po dierach. Elektrické pole medzi oboma priestorovými nábojmi vzrastá dovtedy až nastane rovnováha medzi príťažlivou silou opačných nábojov v oblastiach P a N a elektrostatickou silou priestorového náboja. V tesnom okolí hraničnej plochy medzi oblasťami P a N sa vytvorí vyprázdnená oblasť. Vzniknuté elektrostatické pole nepohyblivých iónov sa nazýva potenciálová bariéra.

5 vecí, ktoré musíte vedieť o mužskom plešatení

PN priechod v závernom smere

pn prechod v zavernom smere

Pripojené napätie zosilní vplyv potenciálovej bariéry. Priechodom budú prechádzať len menšinové elektróny z oblasti P a menšinovej diery z oblasti N. Pretože menšinových nosičov je v oboch oblastiach málo, bude priechodom tiecť prúd rádovo ;Hovoríme, že priechod PN je polarizovaný v závernom smere.

PN priechod v priepustnom smere

pn prechod v priepustnom smere PRECHODY PN

Pripojené napätie zoslabí vplyv potenciálovej bariéry a pri určitej veľkosti jeho vplyv celkom zruší. Ak priechodom začnú prechádzať majoritné nosiče prúdu hovoríme, že priechod PN je polarizovaný v priepustnom smere.Pn prechody sa dajú jednoducho naučiť . 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button