ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom Postup

Postup prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom . Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom . Ako pomôcť osobe zasiahnutej elektrickým prúdom, Pri poskytovaní prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom je treba zachovať vždy tento postup:

1. vyslobodenie postihnutého,

2. kontrola životných (vitálnych) funkcií,

3. neodkladná resuscitácia,

4. privolanie lekára,

5. laické ošetrenie prípadných zranení,

6. nahlásenie úrazu zásahom elektrickým prúdom .

Vyslobodenie postihnutého Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom

– spočíva v odstránení pôsobenia vplyvu, ktorý zásah elektrickým prúdom vykonal. Musí sa vykonať rýchlo a premyslene, aby sa záchranca nestal postihnutým. Jedná sa o vypnutie elektrického prúdu, odtiahnutie alebo prenesene postihnutého na bezpečné miesto. Postup prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom .

Kontrola životných (vitálnych) funkcií Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom

– snažíme sa zistiť, či je postihnutý pri vedomí, či dýcha a či má krvný obeh (pulz). Ak zistíme, že postihnutý je v bezvedomí, okamžite kontrolujeme dýchanie a krvný obeh. Postup prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom .

Overenie dýchania

– vykonáme zrakom, sluchom alebo pohmatom.

Overenie krvného obehu

– sa v súčasnosti zisťuje iba sledovaním nepriamych známok (namodravá farba kože na okrajových častiach tela, postihnutý nereaguje kašľom, prehĺtaním, žmurkaním počas kontroly a čistenia ústnej dutiny). Vyšetrovanie krvného obehu zisťovaním pulzu laik – záchranca nevykonáva.

Príčiny straty vlasov u mužov: Hlavný vinníci

Ak zistíme, že postihnutý nemá zachované životné funkcie, okamžite zahájime neodkladnú resuscitáciu.

Neodkladná resuscitácia

– spočíva v poskytnutí umelého dýchania z pľúc do pľúc a nepriamej masáže srdca. Dôležité je zistiť, či postihnutý nemá poranenú tepnu, z ktorej krváca. Zastavenie krvácania z tepny je prioritné, ale rovnako dôležité ako vlastná resuscitácia.

Privolanie lekára

– lekárska pomoc sa musí privolať okamžite po zistení bezvedomia, najneskôr po zistení zastavenia dýchania. Lekársku pomoc môžeme privolať na telefónnom čísle 112 (integrovaný záchranný systém) alebo na telefónom čísle 155 (záchranná služba). Lekárske vyšetrenie je nevyhnutné i v prípadoch, keď išlo zjavne len o „potrasenie“. Jedným z hlavných dôvodov k tomuto opatreniu je, že elektrický úraz môže mať i skryté následky, pri ktorých sa neskoršie ťažko zisťuje a pre­ukazuje ich pôvod. Postup prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom .

Laické ošetrenie zranení Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom .

– ako bolo už spomínané, ošetrenie sa musí sústrediť na prípadné zastavenie krvácania z poškodenej tepny. Ďalej treba uro­biť opatrenia, aby postihnutý neupadol do šoku. Ak je lekárska pomoc nablízku, obyčajne ďalšie zranenia, ako sú zlomeniny, popáleniny a pod. neošetrujeme, len dáme postihnutého do stabilizovanej polohy.

Materiály na elektrické kontakty

Nahlásenie úrazu zásahom elektrickým prúdom

– nahlásenie úrazu patrí medzi dôležité činnosti, aby sa presne zdokumentoval priebeh úrazu, svedecké výpovede a pod. vo forme zápisu o registrovanom úraze. Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. musí byť napísaný záznam o registrovanom pracovnom úraze do 4 dní od oznámenie úrazu. Postup prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom .

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button