ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Šírenie tepla – Spôsoby šírenia tepla

Šírenie tepla .Teplo sa šíri tromi spôsobmi:- vedením (kondukciou),- prúdením (konvekciou),- sálaním (radiáciou). Šírenie tepla definícia .

Šírenie tepla

Teplo sa šíri z teplejšieho do chladnejšieho prostredia tromi spôsobmi:

– vedením (kondukciou),

– prúdením (konvekciou),

– sálaním (radiáciou).

Spravidla sa šíri všetkými spôsobmi súčasne, ale niektorý z nich môže prevládať.

Snímače teploty (teplomery)

Vedenie tepla ( Šírenie tepla )

– jedná sa o šírenie tepla v pevných látkach. Základnou veličinou vedenia tepla je tepelný tok – množstvo tepla, ktoré prejde pevnou látkou za jednotku času. Pri vedení tepla častice látky v oblasti s vyššou strednou kinetickou energiou predávajú časť svojej pohybovej energie prostredníctvom vzájomných zrážok častíc v oblasti s nižšou strednou kinetickou energiou.

Častice sa pritom nepremiestňujú, ale len kmitajú okolo svojich rovnovážnych polôh. Hustejšie látky sú zvyčajne lepšími vodičmi tepla, výbornými vodičmi tepla sú kovy. Takéto látky nazývame tepelnými vodičmi. Látky, ktoré teplo vedú veľmi slabo, nazývame tepelné izolanty, ktoré majú veľký význam, napr. v stavebníctve (izolácia budov).

Prúdenie tepla

– nastáva vtedy, ak prostredím, ktoré teplo prenáša je plyn alebo kvapalina a prostredím, ktoré teplo prijíma je tuhá látka alebo naopak. Je založené na tom, že hustota látky sa mení s teplotou a preto keď majú jej rôzne oblasti rôznu teplotu, dochádza k prirodzenému prúdeniu a následne premiešavaniu a vyrovnávaniu teplôt. Ak je prúdenie vynútené (napr. ventilátorom alebo čerpadlom), hovoríme o nútenom prúdení.

Plešatenie a ako mu čeliť , Vypadávanie vlasov u mužov

Sálanie tepla

– každé teleso, ktorého teplota je vyššia ako 0 K, vyžaruje všetkými smermi tepelné lúče s vlnovou dĺžkou:

– λ = 750 – 10 000 nm – infračervené žiarenie,

– λ = 10 000 – 1 000 000 nm – tepelné žiarenie.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button