ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Akumulátory

Akumulátory

 • Akumulátor je sekundárny (dáva napätie až po nabití), vratný elektrochemický zdroj napätia (nabíja a vybíja sa).
 • V bežnom vyjadrovaní sa často nerozlišuje akumulá­torová batéria, t. j. zostava niekoľkých akumulátorov, od akumulátora, teda jedinej dvojice elektród.
 • V technickej praxi sa najviac využívajú dva druhy akumulátorov:
  • kyselinové (kyslé) akumulátory,
  • alkalické (zásadité, lúhové) akumulátory.

Kyselinové akumulátory

 • V kyselinovom akumulátore sa ako elektrolyt používa vodný roztok kyseliny sírovej H2S04.
 • Elektródy tvoria olovené platne ponorené do elektrolytu, preto sa tieto akumulátory nazývajú aj olovené.
 • Po pripojení akumulátora na jednosmerné napätie – nabíjanie, nastáva chemický roz­klad kyseliny sírovej. Ak po určitom čase nabíjanie preruší­me, vzniká medzi elektródami napätie a akumu­látor slúži ako zdroj jednosmerného napätia.
 • Pri nabíjaní sa hustota elektrolytu zväčšuje a pri vybíjaní zmenšuje.
 • Priemyselne vyrábané olovené akumulátory majú elektródy zo zliatiny antimónu a olova v tvare mreží a sú umiestnené plastovej nádobe.
 • Úplným vybitím sa olovený akumulátor poškodí. Najväčší vybíjaní prúd má byť približne desatina číselnej hodnoty kapacity akumulátora. 
 • mince ktore maju hodnotu
 • Pri manipulácii s olovenými akumulátormi musíme dodržiavať bezpečnostné opatrenia, nakoľko kyselina sírová je žieravina. Preto je nutné používať ochrannú zásteru, rukavice a štít na tvár. Pri nabíjaní olovených akumulátorov vzniká výbušná zmes. Preto na miestach, kde sa olovené akumulátory nabíjajú, je zakázaná manipulácia s otvoreným ohňom. Otvorený oheň by mohol spôsobiť výbuch. Pokiaľ sa akumulátory nabíjajú v miestnosti, musí byť dobre vetraná.

Alkalické akumulátory

 • V alkalických akumulátoroch je elektrolytom vodný roztok hydroxidu draselného KOH.
 • Existuje viacero druhov alkalických akumulátorov. Najrozšírenejšie sú oceľovoniklové akumulátory NiFe, v ktorých je kladnou elektródou hydratovaný oxid nikelnatý Ni203 a zápornú elektródu tvorí jemne rozptýlené železo. Ak sa namiesto železa použije zinková alebo kadmiová elektróda, vzniknú niklozinkové NiZn alebo niklokadmiové NiCd alkalické akumulátory. V technickej praxi sa používa aj striebrozinkový AgZn alkalický akumulátor.
 • Pri nabíjaní alkalických akumulátorov nevzniká výbušná zmes plynov a teda ani nehrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 •  sa môžu vybíjať prúdom o veľkosti jednej štvrtiny kapacity akumulátora.
 • sú vzhľadom na olovené akumulátory oveľa ľahšie a tr­vanlivejšie, no drahšie.
 • Pri manipulácii s alkalickými akumulátormi musíme tiež dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia, nakoľko aj hydroxid draselný (lúh) je žieravina.
 • V súčasnosti sa čoraz viac používajú nikel metal hydroxidové akumulátory Ni – MH, ktorých kladnú elektródu tvorí nikel a zápornú zliatina kovov, ktorá na seba viaže vodík pri nabíjaní. Elektrolytom je hydroxid draselný. Tieto akumulátory sa používajú namiesto galvanických článkov, ako tzv. „nabíjateľné články“, ktorých menovité napätie je 1,2 V.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button