ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Konštrukcia synchrónnych točivých strojov

Hlavné časti všetkých druhov synchrónnych točivých strojov sú zhodné. Jednotlivé druhy sa líšia iba v detailoch, ktoré sú dané parametrami a účelom stroja. Synchrónny točivý stroj sa skladá z statora, rotora a budiča.

Stator

– sa v podstate nelíši od statora asynchrónneho točivého stroja. Magnetický obvod je zložený z elektrotechnických plechov, obyčajne umiestnený na zváranej kostre. Plechy magnetického obvodu sú buď v celku alebo u strojov s veľkým priemerom sú zložené z viacerých segmentov. Na vnútornej strane týchto plechov sú drážky, do ktorých sa vkladá najčastejšie trojfázové vinutie. Konce vinutí sú vyvedené na svorkovnicu.

Rotor

– môže mať dve vyhotovenia:

1. s vyjadrenými (vyniknutými) pólmi, t.j. vyčnievajúcimi z rotorového kolesa,

2. hladký.

Stroje s rotorom s vyjadrenými pólmi

– majú rotor vytvorený z hriadeľa, na ktorý je nasadené magnetové koleso s príslušným počtom pólov (štyri alebo viac). Póly sú často zložené z plechov, aby sa obmedzili straty pulzáciou magnetického toku. Póly z jedného kusa sa konštruujú iba pre stroje s veľkou vzduchovo medzerou. Každý pól má budiacu cievku. Budiace cievky sú spojené obyčajne za sebou a ich konce sú vyvedené na dva krúžky umiestnené na hriadeli. Na krúžky dosadajú uhlíkové kefy, ktorými sa do budiaceho vinutia privádza jednosmerný prúd z budiča. 

Červená kapusta recept

Stroje s hladkým rotorom

– majú rotor vyhotovený z plného oceľového hladkého valca, vyhotoveného z legovanej ocele, na obvode ktorého sú pozdĺžne drážky. Do drážok, ktoré zaberajú asi dve tretiny obvodu, sa vkladá budiace vinutie. Vinutie sa v drážke uzatvára nemagnetickými klinmi a čelá budiaceho vinutia sa zabezpečia bandážovacími kruhmi z nemagnetickej ocele. Takto vznikne teleso s hladkým povrchom, ktorý treba vzhľadom na vysoké otáčky. Prívody ku krúžkom od budiaceho vinutia prechádzajú vývrtom v hriadeli. Tieto stroje sa vyrábajú iba ako dvojpólové alebo štvorpólové.

Budič

– je nevyhnutný pre chod synchrónneho točivého stroja. Slúži na vytvorenie magnetického poľa rotora. Zväčša sa používa dynamo, ktoré je namontované do synchrónneho stroja, čím je zabezpečený jeho spoľahlivý chod. Okrem dynama sa v súčasnosti na budenie používajú striedavé zdroje s polovodičovými usmerňovačmi.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button