ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Elektromagnetická indukcia, vlastná a vzájomná indukčnosť

Elektromagnetická indukcia, vlastná a vzájomná indukčnosť:

  • Prechodom elektrického prúdu vodičom (cievkou) vzniká v jeho okolí magnetické pole. Elektromagnetická indukcia je jav opačný. Čiže v dôsledku pôsobenia magnetického poľa vzniká elektrické pole, tzv. indukované napätie a indukovaný prúd. Každá zmena magnetického toku (magnetického poľa), ktorý je viazaný vodičom (cievkou) vyvolá vo vodiči (cievke) vznik indukovaného napätia, ktoré v uzatvorenom obvode vyvolá indukovaný prúd.

Indukované napätie a indukovaný prúd v dôsledku pôsobenia magnetického poľa môže vzniknúť:

a) vzájomným pohybom vodiča a magnetického poľa:

  •  pohybom vodiča v stojatom magnetickom poli,
  • pohybom magnetického poľa v stojatom vodiči,

b) pri vzájomnom pokoji vodiča a magnetického poľa:

  •  pri vzniku magnetického poľa,
  • pri zániku magnetického poľa,
  • pri zoslabovaní alebo zosilňovaní magnetického poľa,
  • pri zmene orientácie magnetického poľa.

c) časovými zmenami prúdu, ktorý prechádza vodičom (cievkou), teda zmenou vlastného premenlivého

magnetického poľa – vlastná indukčnosť, Na západe nič nové obsah

d) pri dvoch alebo viacerých cievkach, ktorých magnetické polia sa navzájom ovplyvňujú, pri prechode

prúdu jednou cievkou vytvorený magnetický tok zasiahne aj druhú cievku, na ktorej vyindukuje napätie –

vzájomná indukčnosť.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button