AUTO A MOTOElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Využitie snímačov v súčasných motorových vozidlách

Využitie snímačov v súčasných motorových vozidlách

Využitie snímačov v súčasných motorových vozidlách

Väčšina motorových vozidiel je dnes vybavená celou radou snímačov senzorov, ktoré umožňujú meranie dôležitých prevádzkových veličín a ich prenos na prístrojovú dosku alebo k ďalšiemu spracovaniu, napr. v riadiacej jednotke. Senzor je najjednoduchšie vyhotovenie snímača, ktorého signál o meranej veličine nie je nijako upravovaný alebo menený na iný signál.Využitie snímačov v súčasných motorových vozidlách

Najrýchlejšie auto na svete – top 10 najrýchlejšie autá

Snímače a senzory môžu sledovať meranú veličinu a jej zmeny priebežne alebo len signalizovať určité stavy. K priebežne sledovaným veličinám patrí napr. tep­lota chladiacej kvapaliny, tlak mazacieho oleja, dobíjací prúd, otáčky motora, rýchlosť vozidla, množstvo paliva a pod. Z hľadiska medzných stavov sa sleduje napr. nedostatok brzdovej kvapaliny, pokles tlaku oleja, stav (poloha) parkovacej brzdy, zapnutie bezpečnostných pásov, prekročenie istej rýchlosti apod. Vo väčšine prípadov sa jedná o elektrické meranie neelektrických veličín. Potom príslušné snímače sú nielen snímačom, ale aj prevodníkom neelektrickej veličiny (teplota, tlak, poloha apod.) na elektrickú veličinu.

 

Snímače môžu pracovať na pneumatickom, hydraulickom, elektrickom a inom princípe. Výstupný elektrický signál snímača môže byť analógový (spojitý) nebo digitálni (číslicový), pričom môže byť spracovávaný priamo alebo uložený do pamäti riadiacej jednotky. Podľa toho, či snímače k svojej činnosti potrebujú alebo nepotrebujú elektrickú energiu sa delia na aktívne a pasívne.

Aktívne snímače sa pri pôsobení neelektrickej veličiny chovajú ako zdroj elektrické energie, napr. snímače termoelektrické, piezoelektrické, indukčné.

Pasívne snímače naopak k svojej činnosti vyžadujú zdroj elektrickej energie a pri pôsobení sledovanej ve­ličiny len menia niektoré svoje parametre, napr. snímače odporové, kapacitné.

Obidva typy snímačov, aktívne aj pasívne, sa z hľadiska dotyku s meraným objektom delia na dotykové a bezdotykové. Vedľa najbežnejších snímačov teplôt, tlaku a polohy sa uplatňujú v konštrukcii motorových vozidiel vo stále väčšej miere rôzne sní­mače zapojené v elektronicky riadených sústavách ako napr. elektronické vstrekovanie zážihových aj vznetových motorov, elektronické systémy pruženia a kolies, elektronické systémy regulácie podvozku a posilňovania riadenia.

Plešatenie a ako mu čeliť , Vypadávanie vlasov u mužov

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button