ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Vnútorný fotoelektrický jav polovodičov

Vnútorný fotoelektrický jav polovodičov:

  • Tento jav sa prejavuje tým, že pri dopade žiarenia na polovodič sa menia jeho charakteristické vlastnosti.

Vnútorný fotoelektrický jav sa delí na:

  • fotovodivostný jav – hovoríme o ňom vtedy, keď sa mení vodivosť polovodiča v závislosti od energie žiarenia, ktorá dopadá na polovodič. Môže byť kladný alebo záporný. Pri kladnom fotovodivostnom jave sa pri zväčšovania osvetlenia polovodiča zväčšuje jeho vodivosť. Pri zápornom fotoelektrickom jave sa pri zväčšovaní osvetlenia vodivosť polovodiča zmenšuje.
  • fotonapäťový jav – hovoríme o ňom vtedy, keď pri dopade žiarenia na polovodič vzniká elektrické napätie. Takýto polovodič sa stáva fotoelektrickým článkom.

Hallov jav

Ak je plochý kovový vodič napájaný jednosmerným prúdom, umiestnený v magnetickom poli, kolmo na smer prúdu a kolmo na smer magnetického poľa, vzniká vo vodiči malé napätie (hallove napätie). Toto napätie vzniká pôsobením magnetického poľa na pohybujúce sa nosiče elektrického prúdu. Ak nahradíme plochý kovový vodič tenkou vrstvou polovodiča, čím vznikne tzv. Hallov článok, bude tento jav podstatne výraznejší. Na západe nič nové obsah

Použitie Hallovho článku:

  • meranie magnetických veličín,
  • meranie veľkých jednosmerných prúdov,
  • bezkontaktné spínače,
  • hallove snímače.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button