ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Nadprúd, skrat a preťaženie

Nadprúd je každý prúd, ktorý je väčší ako menovitý (nominálny) prúd. Nadprúd môže mať dve formy: skrat a preťaženie.

Skrat je veľmi veľký nadprúd, väčšinou krátkeho časového intervalu, ktorý dokáže spôsobiť nedovolené oteplenie.

Preťaženie je relatívne malý nadprúd, dlhšieho časového intervalu, ktorý môže spôsobiť nedovolené oteplenie.

Účinky skratových prúdov

Skraty sa prejavujú celým radom nepriaznivých účinkov. Vo vlastnom skratovom obvode a na okolité zariadenia pôsobia:

a) dynamické účinky – skratový prúd pôsobí silovými účinkami na elektrické zariadenia, čím môže dôjsť k ich poškodeniu. Najväčšie sily vznikajú pri prvej amplitúde skratového prúdu iP – špičkový (nárazový) skratový prúd. Vzniknuté sily namáhajú na ohyb vodiče (prípojnice), namáhajú podperné izolátory, priechodky, vinutia strojov atď. citáty o smrti

b) tepelné účinky – pri prechode prevádzkového prúdu vodičom, časť vznikajúceho tepla sa spotrebuje na ohriatie vodiča a zvyšok sa odvedie do okolia. Teplo vzniknuté prechodom skratového prúdu sa za krátky čas trvania nestačí odviesť do okolia, ale spotrebuje sa na ohrev vodičov a ich izolácie. Vplyvom tepla môže dôjsť k spečeniu kontaktov spínacích prístrojov, predčasnému starnutiu alebo zuhoľnateniu izolácie vinutí strojov prístrojov a vedení. Vplyvom nadmerného oteplenia sa znižuje aj mechanická pevnosť vodičov.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button