ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Meniče elektrickej energie

Meniče elektrickej energie sú vo všeobecnosti zariadenia, ktoré menia parametre elektrickej energie – napätie, prúd, frekvenciu. V súčasnosti sa ako meniče elektrickej energie používajú výkonové polovodičové meniče. Výkonový polovodičový menič elektrickej energie k svojej činnosti využíva vlastnosti pohybu nosičov náboja v polovodičových materiáloch – polovodičových výkonových súčiastkach. Medzi najpoužívanejšie polovodičové výkonové súčiastky patria výkonové kremíkové polovodičové diódy a tyristory.

Spôsoby premeny elektrických parametrov meničov elektrickej energie:

menic elektrickej energie

Zo spôsobu premeny elektrických parametrov vyplývajú nasledovné druhy meničov:

1. usmerňovač – je menič určený na premenu striedavého napätia (prúdu) na jednosmerné napätia (prúd),

2. striedač – je menič určený na premenu jednosmerného napätia (prúdu) na striedavé napätie (prúd),

3. jednosmerný menič – je menič určený na zmenu strednej hodnoty jednosmerného napätia,

4. striedavý menič – je menič určený na zmenu parametrov striedavého prúdu (napätia):

a) striedavý menič napätia – mení efektívnu hodnotu striedavého napätia pri zachovaní frekvencie, citáty o smrti

b) menič frekvencie – mení striedavý prúd s jednou frekvenciou na striedavý prúd s inou frekvenciou,

c) menič počtu fáz – mení počty fáz elektrizačnej sústavy,

d) menič impedancie – je určený na kompenzáciu jalového výkonu.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button