ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Rozhlasový prenosový reťazec

Rozhlasový prenosový reťazec , Rozhlasové vysielače ,Frekvenčná (FM) modulácia .Amplitúdová modulácia (AM) .Rozhlasový prenosový reťazec všetko

Rozhlasový prenosový reťazec

Rozhlas je audiálny masovokomunikačný prostriedok. Je to telekomunikačné zariadenie pre jednosmerný prenos zvuku na diaľku. V slovenčine sa tiež udomácnil cudzí výraz rádio.

rozhlasovy prenosovy retazec

          B – budič vf. vlny (oscilátor)                                                                 VFZ – vf. zosilňovač

         M – modulátor                                                                                     D – demodulátor

         RS – rozhlasové stredisko                                                                    NFZ – nf. zosilňovač

                                                                                                VZ – vf. zosilňovač (výkonový)

Obvykle ako prenosové médium slúžia vysokofrekvenčné, elektromagnetické vlny, ale používajú sa aj metalické linky (rozhlas po drôte). V poslednej dobe sa rozhlas šíri aj pomocou internetu a z vysielaní z družíc.

Jednosmerný a striedavý prúd

Rozhlasové vysielače – prenosový reťazec

Prenášaný zvuk sa mení na elektrické kmitočty nízkych frekvencií. Tento signál pre svoje nízke frekvencie nie je schopný šírenia sa na diaľku elektromagnetickými vlnami, preto sa moduluje na kmitočty vyšších frekvencií, ktoré sa potom menia na elektromagnetické vlny pomocou vysielačov v ktorých sú násobiče frekvencie.

5 vecí, ktoré musíte vedieť o mužskom plešatení

Používajú sa dva základné druhy modulácie:

Frekvenčná (FM) kde sa v malom rozsahu mení kmitočet nosnej vlny podľa nízkofrekvenčného signálu (VKV).

Amplitúdová (AM) v ktorej sa podľa prenášaného nízkofrekvenčného signálu mení amplitúda (DS, KV, SV).

Násobič frekvencie:

Používajú sa k získaniu vyšších frekvencií tam, kde je zložité vytvoriť oscilátor, ktorý by kmital na potrebnej frekvencii alebo v zariadeniach používajúcich signály viacerých frekvencií. Výstupná frekvencia násobiča je celočíselným násobkom vstupnej frekvencie. V praxi sa najčastejšie používajú zdvojovače a ztrojovače frekvencie, prípadne násobiče štvrtého a piateho rádu, ktoré je relatívne jednoduché navrhnúť a realizovať.

Budič:

Budič obsahuje zdroj vysokofrekvenčných kmitočtov – oscilátor, spravidla kryštálový oscilátor, ktorý pracuje na frekvencii nižšej ako je frekvencia nosnej vlny (cca 100  500 kHz) má až oveľa menším výkonom než je koncový výkon (cca 1 W). Potom nasleduje násobič a delič kmitočtov, ​​ktorý upraví frekvenciu z oscilátora na frekvencii nosnej vlny.

Násobič kmitočtov môže byť zrealizovaný napr. Ako vysokofrekvenčný zosilňovač, ktorý má veľmi veľké budenie, aby zdôrazňoval príslušnú harmonickú (v praxi sa násobí maximálne 3. harmonickú, ostatní majú malú účinnosť).

Výkonový zosilňovač – prenosový reťazec

Modulátor je elektronický obvod, v ktorom modulačné signál v základnom pásme nesúci informácie ovplyvňuje jeden alebo viac parametrov nosnej vlny tak, že vzniká modulovaný signál. Modulovaný signál so svojimi vlastnosťami podobá nosnej vlne, takže je možné ho prenášať vhodným prenosovým médiom (voľným priestorom, káblom alebo vlnovodom), ale pritom nesie informáciu obsiahnutú v modulačnom signálu.

V oblasti spotrebnej elektroniky je modulátor zariadenie, ktoré vytvára vysokofrekvenčný signál, ktorý je možné zachytiť prijímačom (napr. Modulátor pre pripojenie CD prehrávača alebo MP3 k autorádiu, modulátor umožňujúci pripojenie videorekordéra, set-top boxu, herné konzoly, mikropočítače alebo televíznych hier k televízoru) .

Používa sa pre staré alebo lacná zariadenia, ktoré nemajú vstupy a výstupy umožňujúce priame prepojenie, ako sú vstup AUX, linkový vstup a výstup, konektory SCART, kompozitné video, S-Video alebo komponentné video. Pri použití modulátora je nutné prijímač naladiť na frekvencii alebo kanál používaný modulátorom. Iný silný signál na rovnakej frekvencii môže rušiť, preto je možné u niektorých modulátorov používanú frekvenciu zmeniť.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button