ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Komutátorové motory

Komutátorové motory vzniknú úpravou jednosmerných motorov pre pripojenie na striedavé napätie. Vývoj a výroba komutátorových motorov boli podmienené najmä použitím a rozvojom striedavej rozvodnej siete, ako aj tým, že u najpoužívanejších asynchrónnych motorov, aj napriek ich konštrukčnej jednoduchosti, nemožno jednoducho a hospodárne riadiť otáčky. Komutátorové motory v sebe zahŕňajú výhodné vlastnosti asynchrónnych motorov (pripojenie na striedavé napätie elektrickej siete) a výhodné vlastnosti jednosmerných motorov (riadenie otáčok).

Výhody komutátorových motorov:

– hospodárne a plynulé riadenie otáčok,

– ľahký rozbeh,

– veľký záberový moment,

– malý záberový prúd,

– dobrý účinník,

Červená kapusta recept

 

– veľká momentová preťažiteľnosť.

Nevýhody komutátorových motorov:

– zložitá konštrukcia,

– vyššia cena oproti asynchrónnym motorom,

– vyššia hmotnosť oproti asynchrónnym motorom,

– nevyhnutnosť komutátora,

– zložitejšia údržba,

– nemožnosť použitia v niektorých nebezpečných prostrediach (iskrenie),

– horšia účinnosť,

– výkonové obmedzenie dané otáčkami, komutáciou a konštrukciu motora.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button