ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Prekážky,Zábrany a Kryty

Prekážky,Zábrany a Kryty . Živé časti , Vysvetlenie pojmov , čo znamenajú Prekážky,Zábrany a Kryty v elektrotechnike ,Elektrikárske ,bezpečnosť

Zábrany a kryty

Zábrany a kryty sú konštrukčné opatrenia, ktoré tvoria súčasť elektrického zariadenia (kryt, skriňa apod.), a ktoré sú určené na zabránenie dotyku živých častí. Účelom ochrany zábranami alebo krytom je zabrániť akémukoľvek dotyku so živými časťami. Toto opatrenie poskytuje len základnú ochranu. Opatrenie je určené aj pre laikov.

Zábrana – je časť elektrického zariadenia, ktorá zabezpečuje základnú ochranu pred priamym dotykom z každého zvyčajného smeru prístupu.

Kryt – je časť elektrického zariadenia, ktorá zabezpečuje ochranu zariadenia pred určitými vonkajšími vplyvmi a zároveň vo všetkých smeroch základnú ochranu pred priamym dotykom.

Živé časti musia byť vnútri krytov, alebo za zábranami, okrem prípadov, keď počas výmeny častí vznikajú väčšie otvory, napr. pri určitých objímkach žiaroviek alebo poistiek, alebo keď väčšie otvory sú nutné, aby bola možná normálna prevádzka zariadenia podľa príslušných požiadaviek pre zariadenie.

Zábrany a kryty sa musia na svojom mieste pevne zaistiť, musia mať dostatočnú stabilitu a trvanlivosť, aby za podmienok normálnej prevádzky zachovávali požadovaný stupeň ochrany krytom a zodpovedajúce oddelenie od živých častí, pri zohľadnení príslušných vonkajších vplyvov. Ak je nevyhnutné odstrániť zábrany alebo otvoriť kryty alebo odstrániť časti krytov, smie to byť možné len s použitím kľúča alebo nástroja. Ak za zábranou alebo v kryte sú inštalované zariadenia, ktoré po svojom vypnutí si môžu zachovať nebezpečné elektrické náboje (kondenzátory a pod.), musí sa zariadenie označiť výstražným štítkom.

Plešatenie a ako mu čeliť , Vypadávanie vlasov u mužov

Prekážky ( Prekážky,Zábrany a Kryty)

Prekážky, ako napr. zábradlie, mreža, plot, tyč, povraz a pod., sú určené na to, aby zabraňovali náhodnému (neúmyselnému) dotyku so živými časťami z každého zvyčajného smeru prístupu, nie však úmyselnému dotyku zámerným obídením prekážky. Toto ochranné opatrenie poskytuje len základnú ochranu.

Opatrenie je určené pre znalé osoby, poučené osoby alebo osoby, ktoré sú pod dozorom znalej alebo poučenej osoby. Prekážky nie sú súčasťou elektrického zariadenia, môžu byť odstrániteľné aj bez použitia náradia, musia byť však upevnené tak, aby sa nedali odstrániť z nepozornosti.

Upevňovací elektroinštalačný materiál

V priestoroch prístupných laikom sa musia prekážky zaistiť dostatočne pevným a vysokým neodnímateľným ohradením alebo uzamknutím.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button