ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Riadenie otáčok trojfázových asynchrónnych motorov

Riadenie otáčok trojfázových asynchrónnych motorov . Trojfázový asynchrónny motor . Riadenie otáčok trojfázových asynchrónnych motorov sa delí:

Riadenie otáčok trojfázových asynchrónnych motorov

Otáčky trojfázových asynchrónnych motorov môžeme určiť zo vzorca pre sklz.

riadenie otacok 3fazovych motorov Riadenie otáčok trojfázových asynchrónnych motorov . Trojfázový asynchrónny motor . Riadenie otáčok trojfázových asynchrónnych motorov sa delí:

s – sklz

ns – synchrónne otáčky magnetického poľa statora

n – otáčky rotora

p – počet pólov (pólových dvojíc)

f – frekvencia prúdu

Z tohto vzťahu vyplýva, že otáčky môžeme riadiť zmenou:

– frekvencie,

– počtu pólov (pólových dvojíc),

– sklzu.

Mastné vlasy : 5 domácich liekov

Riadenie otáčok zmenou frekvencie – si vyžaduje frekvenčný menič, nakoľko v rozvodnej sieti je stála frekvencia 50 Hz. Zmena frekvencie sa realizuje elektronicky – statickým polovodičovým meničom. Zmena frekvencie napájacieho napätia predstavuje najpoužívanejší a najdokonalejší bezkontaktový spôsob riadenia otáčok.

Riadenie otáčok zmenou počtu pólov (pólových dvojíc) – týmto spôsobom možno riadiť otáčky iba skokom a to len u asynchrónnych motorov s kotvou nakrátko. Pri krúžkových motoroch by sa súčasne museli meniť aj počty pólov na rotore, čo by si vyžadovalo komplikovaný prepínač. Rôzny počet pólov sa dá vytvoriť:

– vhodným rozdelením jedného statorového vinutia na dve vetvy, aby obmenami ich spájania vznikli rôzne počty pólových dvojíc,

– prepínaním niekoľkých samostatných statorových vinutí, ktoré sú uložené spoločne za sebou v drážkach magnetického obvodu,

– kombináciou predchádzajúcich dvoch spôsobov.

Riadenie otáčok zmenou sklzu – tento spôsob je vhodný iba pre krúžkové motory zapojením rezistora do obvodu rotora, nakoľko väčšiemu sklzu pri nezmenenom momente zodpovedajú menšie otáčky. Riadenie otáčok je realizované, tak, že namiesto spúšťača sa použije reostat konštruovaný na trvalé zaťaženie. Tento spôsob regulácie je jednoduchý, no nehospodárny, nakoľko pri ňom vznikajú veľké straty.

Spúšťanie trojfázových asynchrónnych motorov

Priame pripojenie motora na sieť – motor sa priamo pripája na sieť pomocou spínača alebo stýkača. Jedná sa o najjednoduchší a najlacnejší spôsob spúšťania. No motor v dôsledku veľkého záberového prúdu môže spôsobiť pokles napätia siete alebo zareagovanie ochrán. Preto sa tento spôsob spúšťania používa iba pre motory s výkonom maximálne do 3 kW. Ak má spotrebiteľ elektrickej energie vlastný transformátor, môže pripájať motory na krátko priamo na sieť, pokiaľ ich výkon neprekračuje 50% výkonu transformátora.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button