ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Materiály pre magnetické obvody

Materiály pre magnetické obvody

 • Magnetický materiál je elektrotechnický materiál s význačnými magnetickými vlastnosťami, ktoré závisia od chemického zloženia, kryštalickej štruktúry, spôsobu spracovania, teploty a pod.
 • Magnetické vlastnosti látok posudzujeme podľa magnetických veličín a správania sa látky v magnetickom poli.
 • Používajú sa na výrobu jadier transformátorov, tlmiviek, tieniace kryty, magnetické obvody elektrických točivých strojov.

Z hľadiska elektrotechnického priemyslu sa zaužívalo triedenie magnetických materiálov na:

 1.  magneticky mäkké materiály,
 2. magneticky tvrdé materiály,
 3. materiály so špeciálnymi magnetickými vlastnosťami.

Magneticky mäkké materiály

 • ľahko sa zmagnetujú (aj slabým vonkajším magnetickým poľom, ľahko sa odmagnetujú),
 • úzka hysterézna slučka (uzatvorená krivka magnetovania – závislosť magnetickej indukcie B na intenzite magnetického poľa H),
 • veľká permeabilita μ,
 • malé hysterézne straty pri magnetovaní striedavým prúdom.
 • nosnice sliepky

Medzi magneticky mäkké materiály patria:

 •  kovové kompaktné materiály – technicky čisté železo, kremíko­vá oceľ, permalloye (zliatiny na báze niklu a železa).
 • kovové práškové materiály – materiály z prášku železa alebo jeho zliatin zmiešané s izolačnou látkou.
 • nekovové oxidové materiály (ferity) – vznikajú zlúčením oxidu železitého Fe6O3 s oxidom dvojmocného, výnimočne jednomocného kovu.

Magneticky tvrdé materiály

 • ťažko sa zmagnetujú a najmä premagnetujú,
 • široká hysterézna slučka,
 • majú veľkú remanentnú (zvyškovú) magnetickú indukciu Br,
 • používajú sa na výrobu permanentných magnetov.

Medzi magneticky tvrdé materiály patria:

 • martenzitické ocele,
 • vytvrdzovateľné netvárniteľné zliatiny,
 • vytvrdzovateľné tvárniteľné zliatiny,
 • práškové materiály,
 • zlúčeniny na báze kobaltu – vzácne zeminy.

Materiály so špeciálnymi magnetickými vlastnosťami

Medzi materiály so špeciálnymi magnetickými vlastnosťami patria:

 • materiály s veľkou magnetickou indukciou nasýtenia – používajú sa na pólové nadstavce trvalých magnetov a magnetické obvody elektromagnetov,
 • materiály s pravouhlou hysteréznou sľučkou – používajú sa v spínacích obvodoch a magnetických zosilňovačoch,
 • termokompenzačné materiály – používajú sa v meracích a regulačných prístrojoch,
 • magnetostrikčné materiály – vykazujú rozmerové zmeny v magnetickom poli, používajú sa ako snímače mechanických deformácií,
 • materiály so stálou permeabilitou (perminvary) – požívajú sa na impulzové transformátory,
 • nemagnetické ocele – používajú sa na rotorové kruhy, kliny a svorníky transformátorov.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button