ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Točivé elektrické stroje – rozdelenie , podrobná charakteristika

Točivé elektrické stroje :Rozdelenie Generátory ,Motory podrobný opis a rozdelenie. Točivé elektrické stroje menia mechanickú energiu na elektrickú alebo opačne . Točivé elektrické stroje : 

Rozdelenie elektrických točivých strojov podľa použitia

Elektrické točivé stroje premieňajú mechanickú energiu na elektrickú alebo naopak. Podľa toho sa delia sa na:

1) Generátory – Točivé elektrické stroje

  • premieňajú mechanickú energiu na elektrickú (vyrábajú elektrickú energiu). Podľa druhu vyrobenej elektrickej energie sa delia na:

    a) Alternátory vyrábajú striedavý prúd. Delíme ich na:

        α) pomalobežné (hydroalternátory) – poháňané vodnými turbínami,

        β) rýchlobežné (turboalternátory) – poháňané parnými turbínami,

        γ) malé (automobilové) – poháňané spaľovacími motormi.

5 vecí, ktoré musíte vedieť o mužskom plešatení

    b) Dynamá vyrábajú jednosmerný prúd. Podľa spôsobu budenia (vytvorenia           magnetického poľa statora) dynamá delíme na:

        α) s cudzím budením – budia sa zo samostatného zdroja,

        β) s paralelným budením – budiace vinutie majú zapojené paralelne s kotvou     (rotorom),

        γ) so sériovým budením – budiace vinutie majú zapojené do série s kotvou,

        δ) so zmiešaným (kompaundným) budením – časť budiaceho vinutia majú zapojené do série a časť paralelne s kotvou.

2) Motory – Točivé elektrické stroje

premieňajú elektrickú energiu na energiu mechanickú. Podľa druhu spracovávanej elektrickej energie sa delia na:

    a.) Striedavé motory sú napájané striedavým napätím. Podľa spôsobu otáčania rotora a otáčavého poľa statora sa delia na:

         a) Synchrónne majú synchrónne otáčky rotora s otáčavým magnetickým poľom statora.

         b) Asynchrónne majú asynchrónne otáčky rotora s otáčavým magnetickým poľom statora. Podľa

spôsobu vyhotovenia rotora sa delia na:

       α) s kotvou nakrátko – vinutie rotora je tvorené z tyčí, ktoré s skratkovacími kruhmi na oboch stranách tvoria klietku

        β) krúžkové – vinutie rotora je zložené z troch cievok, spravidla zapojených do hviezdy, ktorých konce sú vyvedené na tri zberacie krúžky

   b) Jednosmerné motory k svojej činnosti využívajú jednosmerné napätie. Podľa spôsobu budenia sa delia na:

        a) s cudzím budením – budiace vinutie hlavných pólov statora je napájané zo samostatného zdroja,

        b) derivačné (s paralelným budením) – budiace vinutie hlavných pólov statora je spojené paralelne s vinutím kotvy,

        c) sériové (so sériovým budením) – budiace vinutie hlavných pólov statora je spojené sériovo s vinutím kotvy,

        d) kompaundné (s kompaundným /zmiešaným/ budením) – má zmiešané budenie, sériové aj paralelne, ktorých magnetické indukčné toky pôsobia súhlasne alebo proti sebe.

  c) Komutátorové motory sú špeciálne motory, ktoré v sebe spájajú výhodnú riaditeľnosť otáčok jednosmerných motorov s možnosťou priameho pripojenia na striedavú sieť. Podľa napájacieho napätia sa delia na:

       a) jednofázové

       b) trojfázové 

Spúšťanie trojfázových asynchrónnych motorov

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button