ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Logické obvody, definícia, rozdelenie

Logické obvody, definícia, rozdelenie  . Delíme ich na kombinačné obvody a sekvenčné obvody . Sekvenčné obvody sa ďalej delia na … Všetko o delení a definícií : 

Logické obvody, definícia, rozdelenie

Logický obvod je hmotný systém realizujúci prostredníctvom logických signálov logickú funkciu

Logické obvody delíme do dvoch základných skupín:

– kombinačné obvody,

– sekvenčné obvody.

Kombinačné log. obvody sú také logické obvody, ktorých stav výstupov je jednoznačne daný stavom ich aktuálnych vstupov, teda v každom čase je možné priradiť akejkoľvek kombinácií vstupov vždy tú istú príslušnú kombináciu výstupov

Sekvenčné log. obvody sú také log. obvody, u ktorých závisí stav výstupov okrem aktuálneho stavu vstupov aj od minulého stavu vstupov, teda sekvenčné obvody majú pamäť

Elektrický zdroj

Kombinačné obvody ďalej delíme na:

– jednoduché kombinačné obvody ( hradlá)

– zložitejśie kombinačné obvody

a rovnako sekvenčné obvody delíme na

– jednoduché sekvenčné obvody ( preklapacie alebo klopné obvody)

– zložitejšie komb. obvody

Jednoduché komb. obvody:

– hradlo NOT

– hradlo AND, NAND

– hradlo OR, NOR

– Hradlo XoOR, XNOR

– Hradlo AND OR INVERT

Zložitejšie komb. obvody :

– sčitačka

– násobička

– multiplexor, demultiplexor

– prepinač

– kompresor

– aritmeticko – log. jednotka

Jednoduché sekvenčné obvody delíme podľa:

1) stavov na

– bistabilné , ktoré majú 2 stabilné stavy, žiaden nestabilný

– monostabilné – jeden stabilný stav a jeden nestabilný

-astabilne a multivibratóry – ktoré majú dva nestabilné stavy, žiaden stabilný

2) synchronizáciou na:

– asychronné a transparentné

– asynchronné

Príčiny straty vlasov u mužov: Hlavný vinníci

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button