ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Termoplasty,Reaktoplasty,Elastoméry

Termoplasty, Reaktoplasty ,Elastoméry všetko čo o nich treba vedieť . Využitie Termoplastov Reaktoplastov a Elastomérov v elektronike .

Termoplasty Reaktoplasty Elastoméry 

Termoplasty

 • Termoplasty sú tuhé organické látky, ktoré možno opakovane roztopiť a ochladením priviesť späť do tuhého stavu.
 • Termoplasty sa v prevažnej miere vyrábajú polymerizačnými reakciami z parafinických a aromatických uhľovodíkov s rôznymi mechanickými, elektroizolačnými a chemickými vlastnosťami.

Použitie termoplastov v elektrotechnike:

 • polyetylén – izolovanie vodičov a káblov,
 • polyizobutylén – izolovanie veľmi namáhaných káblov (röntgenové, koaxiálne),
 • teflon – izolácia vysokofrekvenčných káblov a vodičov, konštrukčné prvky vo vysokofrekvenčnej technike,
 • polystyrén – konštrukčné a izolačné prvky vo vysokofrekvenčnej technike,
 • penový polystyrén – obalový a izolačný materiál,
 • polyvinylchlorid (PVC) – izolácia káblov,
 • polymetylmetakrylát (plexisko) – konštrukčný a elektroizolačný materiál.

Reaktoplasty

 • Reaktoplasty (živice) sú látky, ktoré najčastejšie vyrábajú polykondenzáciou.
 • Spočiatku sú termoplastické, no za určitý čas pôsobením tlaku, teploty, prípadne pridaním ďalších látok sa vytvrdia. Vytvrdený stav predstavuje zakončenie reakcie, a preto ich z vytvrdeného stavu nemožno priviesť do termoplastického stavu.
 • Prechod z plastického stavu do tuhého umožňuje spracúvanie reaktoplastov na výlisky, platne, vinuté materiály, laky, zalievacie látky a pod.
 • Reaktoplastové živice sa málokedy používajú samotné, ale sa mieša­jú s rozličnými plnivami, ktoré ovplyvňujú mechanické, tepelné, elek­trické a iné vlastnosti výrobkov.
 • Ako plnivá sa používajú organické látky (drevitá múčka, textilné vlákna…) a anorganické látky (mletá sľuda, mramor, kremičitá múčka, sklené tkaniny, sklené vlákna …).
 • Vhodnou kombináciou reaktoplastov s plnivami (čo do množstva a druhov) sa získava veľký sortiment materiálov, ktorý sa uplatňuje v elektrotechnickom, strojárskom, chemickom a spotrebnom priemysle.
 • Medzi najznámejšie reaktoplasty patria bakelit a umakart, ktoré sa používajú ako izolačné a konštrukčné materiály.

Elastoméry

 • Elastoméry sú látky, ktoré majú v širokom rozsahu teplôt veľkú pružnosť (elastickosť).
 • Pôsobením vonkajších síl na nich nastávajú deformácie, ktoré zaniknú, ak sily prestanú pôsobiť.
 • Patria sem kaučuky a kaučukovité látky. Štruktúrou a vlastnosťami elastoméry tvoria prechod medzi termoplastami a reaktoplastami.
 • Najstarším elastomérom je prírodný kaučuk.
 • V súčasnosti prevládajú syntetické kaučuky získavané z rôznych monomérov polymerizáciou.
 • Medzi najpoužívanejšie syntetické kaučuky patria silikónový, chlórprénový a izoprénový.
 • Vo všeobecnosti sa kaučuky používajú hlavne na ako izolácia káblov a vodičov.
 • Najznámejším elestomérom je guma – vulkanizovaný kaučuk.
 • Viac na Elektrotechnika

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button