ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Základné pojmy Boolovej algebry

Základné pojmy Boolovej algebry .Výrok je každé tvrdenie, o ktorom je možné jednoznačne rozhodnúť, či je pravdivé alebo nepravdivé, pričom žiaden iný informačný obsah tohto tvrdenia nevyhodnocujeme.

Základné pojmy Boolovej algebry

Základné pojmy:

Výrok je každé tvrdenie, o ktorom je možné jednoznačne rozhodnúť, či je pravdivé alebo nepravdivé, pričom žiaden iný informačný obsah tohto tvrdenia nevyhodnocujeme.

Logická (pravdivostná) hodnota výroku: označovaná ako 1 bit ( binary digit) je informácia o tom, ktorý z dvoch možných prípadov pri vyhodnocovaní výroku nastal:

– výrok je pravdivý

– výrok je nepravdivý

Jednoduchý výrok je taký výrok, ktorého pravdivostná hodnota je daná len jeho obsahom. Pravdivostná hodnota jednoduchého výroku sa nazýva nezávislá logická premenná

Zložený výrok je taký výrok, ktorý vznikne spájaním jednoduchých výrokov pomocou logických spojok a jeho pravdivostná hodnota závisí od:

– pravdivostných hodnot jednoduch. výrokov ( logických operandov) z ktorých je spojený

– zvolených log. spojok ( log. operátorov)

log. funkcia F je zobrazenie z množiny výrokov do množiny pravdivostných hodnôt ( 0, 1) ktoré výroku priraďuje pravdivostnú hodnotu, pričom ak je výrok V

-pravdivý F(V) = LOG1 t.j. Y=1

-Nepravdivý F(V)= LOG0 t.j Y= 0

Pravdivostná tabuľka je tabuľka, ktorej sú uvedené všetky možné kombinácie hodnôt nezávislých premenných a im odpovedajúce hodnoty závislých premenných.

Log. výraz popisuje log. vzťahy medzi log. operandmi pomocou log. operátorov a využíva analogickú  symboliku   klasickej algebry

Log. obvod je hmotný system realizujúci prostredníctvom logických signálov logickú funkciu, pričom

Logická funkcia f konečného počtu nezávislých log. premenných je akékoľvek jednoznačne priradenie pravdivostnej hodnoty závislej logickej premennej Y pravdivostným hodnotám nezávislých log. premenných X1,X2,X3,…Xn

Y= F(X1,X2,X3…Xn)

Logický signál je fyz. prostriedok, pomocou ktorého sa prenáša informácia o pravdivostnej hodnote log. premennej, ktorého fyz. podstata môže byť rôzna a závisí od toho, ktorý fyz. jav alebo vlastnosť sa využíva pri realizácií log. funkcie hmotným systémom

Základné pojmy Boolovej algebry .Výrok je každé tvrdenie, o ktorom je možné jednoznačne rozhodnúť, či je pravdivé alebo nepravdivé, pričom žiaden iný informačný obsah tohto tvrdenia nevyhodnocujeme. Tiež si prečítajte systémy logických funkcií – Implikácia a inhibícia

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button