ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Výkonové vypínače

Výkonové vypínače , Rýchlovypínače,Magnetické výkonové vypínače, Tlakoplynové vypínače Plynotvorné vypínače , Výkonové vypínače

Výkonové vypínače

Výkonové vypínače sú spínače, ktoré majú schopnosť vypínať alebo zapínať všetky prevádzkové prúdy vyskytujúce sa v elektrických obvodoch, teda aj prúdy skratové. Majú spúšť, ktorá pri skrate samočinne rozpojí obvod. Podľa zhášacieho média, ktoré sa nachádza v zhášacej komore, sa výkonové vypínače delia na:

– expanzné,

– olejové,

– máloolejové,

– tlakovzdušné,

– tlakovzdušné kondenzátorové,

– plynotvorné,

– tlakoplynové,

– magnetické,

– rýchlovypínače.

Expanzné výk. vypínače – zhášajú elektrický oblúk, vznikajúci pri vypínaní, v zhášacej komore odparovaním expanzínu. Expanzín je v podstate destilovaná voda, na zlepšenie sledovania zafarbená fluoreskujúcim farbivom, proti zamŕzaniu zmiešaná s glycerínom a proti znehodnoteniu doplnená o proti plesňovú prísadu. Po zhasnutí oblúka sa výkonový vypínač samočinne odpojí, od prívodu, odpájačom umiestneným v hornej časti výkonového vypínača, čím je zabezpečená izolačná bezpečnosť a viditeľné prerušenie obvodu.

Olejové výk. vypínače – pri týchto výkonových vypínačoch sú všetky tri póly ponorené do spoločnej nádoby naplnenej olejom, ktorý tvorí izoláciu medzi krajnými vodičmi a a krajnými vodičmi voči zemi. Oblúk, ktorý vzniká pri vypínaní sa olejom ochladí a zhasí.

Máloolejové výk. vypínače – elektrický oblúk v zhášacej komore je zhášaný olejom. Oblúkom sa olej zohrieva a splynuje, čim sa vytvorí veľa vodíka, ktorý dobre chladí. Tlaky plynov sa pri vypínaní pohybujú v MPa. Ako náhle tlaky plynov dosiahnu stanovenú hodnotu, plyny premôžu pružiny, zhášacia komora sa nadvihne a plyny expandujú do vonkajšieho prostredia.

Tlakovzdušné výk. vypínače – zhášanie elektrického oblúka v týchto výkonových vypínačoch je možné prirovnať s zhášaním plameňa sviečky. Oblúk je v zhášacej komore zhášaný stlačeným vzduchom, ktorý má slabú vodivosť a dobrú chladivosť. Po ochladení a zhasení oblúka sa vzduch z zhášacej komory vypustí cez tlmič do ovzdušia.

Tlakovzdušné kondenzátorové (kapacitné) výk. vypínače – pracujú na takom istom princípe ako tlakovzdušné výkonové vypínače. Líšia sa len tým, že v zhášacej komore majú paralelne priradený kondenzátor, ktorého úlohou je tlmiť napätie, ktoré sa po zhasnutí oblúka objaví na kontaktoch.

Plynotvorné výk. vypínače – tieto výk. vypínače zhášajú elektrický oblúk prúdom plynov, ktoré vznikajú pôsobením elektrického oblúka na plynotvorný materiál, napr. fíber, z ktorého je zhotovená zhášacia komora. Pri vypnutí výkonového vypínača vzniká veľké množstvo plynov, ktoré unikajú zo zhášacej komory postrannými otvormi. Plyny odnímajú teplo elektrickému oblúku a tým ho chladia natoľko, že pri prechode prúdu nulou oblúk zhasne.

Tlakoplynové výkonové vypínače – tieto výkonové vypínače používajú na zhášanie elektrického oblúka plyn – fluorid sírový (SF6). Fluorid sírový má výbornú zhášaciu schopnosť, nakoľko sa rýchlo viaže s voľnými elektrónmi a tým veľmi zmenšuje elektrickú vodivosť prostredia, v ktorom oblúk horí. Fluorid sírový má, v závislosti od tlaku, 2 – 3 krát väčšiu elektrickú pevnosť ako vzduch, čo umožňuje konštrukčné zmenšenie výkonového vypínača. Pri týchto výkonových vypínačoch sa oblúk prerušuje v uzatvorenej zhášacej komore bez vypúšťania plynu do atmosféry.

Magnetické výkonové vypínače – tieto výkonové vypínače využívajú pôsobenie vlastného magnetického poľa na elektrický oblúk. Magnetické pole vháňa elektrický oblúk do keramickej zhášacej komory, v ktorej sú priehradky vytvárajúce štrbiny. Elektrický oblúk sa na priehradkách triešti, naťahuje a stykom s chladnými stenami priehradky účinne ochladzuje, takže po prechode prúdu nulou oblúk zhasne.

Ističe

Rýchlovypínače – sú špeciálne výkonové vypínače, ktoré spínajú obvody jednosmerného prúdu a chránia ich pred skratovými prúdmi. Používajú sa ako úsekové vypínače a prepojovače trakčných vedení, ako hlavné vypínače v trakčných vozidlách, na istenie elektrických pohonov a obvodov s polovodičmi. Rýchlovypínače sa samočinne vypínajú skôr ako skratový prúd dosiahne maximálnu hodnotu (vypínací čas je 3 – 10 ms). Zhášanie elektrického oblúka je zabezpečené mohutnými vyfukovacími elektromagnetmi.

Je pot nebezpečný pre vlasy?Ako mu čeliť

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button