ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Číslicovoanalógový Č/A a analógovočíslicový A/Č prevodník

Číslicovoanalógový Č/A a analógovočíslicový A/Č prevodník

Prevodník Č/A mení vstupný číslicový signál na zodpovedajúcu úroveň analógového výstupného signálu.
Prevodník A/Č mení spojito sa meniaci signál na zodpovedajúci výstupný číslicový signál v určitom kóde. citáty o láske

Číslicovo-analógový prevodník (prevodník Č/A) – trojbitový

Jednotlivé bity B1, B2, B3 zapísané do registra riadia elektronické spínače S1, S2, S3, ktorými sa privádza referenčné napätie Ur cez váhové rezistory s veľkosťou 2R, 4R, 8R na vstup operačného zosilňovača, zapojeného ako simulátor. Okamžitú veľkosť výstupného napätia určujú logické stavy vstupného 3-bitového signálu.

cislicovo analogovi prevodnik trojbitovy

 

Analógovo číslicový prevodník (prevodník A/Č) – aproximačný

Základnými funkčnými blokmi A/Č prevodníka je Č/A prevodník, ktorý prevádza vstupný číslicový údaj na napätie Ur, register a komparátor, ktorým sa porovnáva vstupné neznáme napätie Ux výstupným referenčným napätím Ur Č/A prevodníka. Generátor časovej základne generuje taktovacie impulzy. Po príchode štartovacieho impulzu riadiaci obvod privedie prvý impulz časovej základne na vstup registra vstupných aproximácii. Prevodník Č/A tejto hodnote priradí výstupnú hodnotu napätia Ur. Následne sa bude register zaplňovať vzostupne bitmi 1.2… Cyklus sa zastaví ak bude Ux = Ur a vtedy údaj v registri zodpovedá prevodu analógového napätia

analog cislicovy prevodnik aproxitačný

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button