ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Dôvody zavádzania alternatívnych spôsobov výroby elektrickej energie

Úvahy o alternatívach vo výrobe elektrickej energie odštartovala energetická kríza začiatkom 70. rokov minulého storočia, po ktorej USA a ďalšie vyspelé krajiny začali hľadať alternatívne spôsoby výroby elektrickej energie.

V súčasnej dobe je tlak na alternatívne (netradičné) zdroje elektrickej energie hlavne z dôvodov:

– celosvetová spotreba elektrickej energie rastie,

– klimatické zmeny s väčším výskytom extrémneho počasia,

– klesajúce zásoby fosílnych palív (uhlie, ropa, zemný plyn),

– s rastom tlaku na fosílne zdroje sa zväčšujú možnosti vojnových konfliktov,

– budovaním tepelných elektrární vzrastá emisia skleníkových plynov,

– výstavba veľkých vodných elektrární výrazne narúša pôvodný ekosystém,

Vtipy o zvieratkách

– budúcnosť jadrovej energetiky je nejasá vzhľadom na nevyriešené problémy so skladovaním a manipuláciou jadrového odpadu a hrozbe ekologickej havárie.

Nakoľko je Európska únia závislá od dovozu primárnych energetických zdrojov, krajiny Európskej únie prijali nariadenie, že od roku 2010 budú vyrábať 20% elektrickej energie z alternatívnych (netradičných) zdrojov (slnka, vetra, biomasy, geotermálnych zdrojov, malých vodných elektrární a oceánu).

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button