ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Elektrický zdroj a jeho náhradná schéma

Elektrický zdroj je zariadenie, ktoré vytvára ,udržiava medzi  výstúpnymi svorkami el. napätie.

 

Elektrický zdroj schéma

tiež si pozrite : Druhy styku elektrických kontaktov

Elektrický zdroj rozdelenie 

tiež si pozrite : 5 vecí, ktoré musíte vedieť o mužskom plešatení

Elektrický zdroj vzorec 

 

Na svorkách rozlišujeme

  • napätie na prázdno U0
  • napätie pri zaťažení

Každý el. zdroj má svoj vnútorný odpor.(čím bude zdrojim bude pretekať väčší prúd tým bude väčší úbytok napätia.

  • El.zdroje rozdelujeme na zdroje s mäkkým a tvrdým napätím.
  • Zdroj s tvrdým napätím- malý vnútorny odpor.
  • Zdroj s mäkkým napätím- veľký vnútorny odpor.
  • čím väčší prúd prechádza , tým väčší je úbytok napätia na vnútornom odpore a tým väčší je aj pokles svorkového napätia.

U=U0-IRi

 

schema zapojenia elektrického zdroja

 

Zapojenie el. zdrojov

Sériove zapojenie el. zdrojov

Pri sériovom zapojení jednosmernýchzdrojov spojíme vždy kladnú svorku jedného zdroja so zápornou svorkou nasledujúceho zdroja (obr.79a). Spojením niekoľkých zdrojov dostaneme batériu. Najčastejšie spájame zdroje s rovnakými parametrami ,t.j. s robnakým svorkovým napätím nezaťaženého zdroja u0 a s rovnakým vnútornym odporom ri .

  • Ak je počet zdrojov zapojených do série n , svorkové napätie nezaťaženej batérie je U0=nu0 a zaťaženej U=nu
  • Vnútorný odpor batérie Ri= nri
  • Svorkové napätie batérie a jej vnútorný odpor rovnajú súčtu svorkových napätí a vútorných odporov jednotlivých zdrojov.
  • Sériové zapojenie zdrojov oznaćujeme aj ako spojenie na napätie, pretože je urćené len na zvyšovanie napätia.

seriove zapojenie elektrickeho zdroja Elektrický zdroj

Paralelné zapojenie el. zdrojov

N paralelné spájanie jednosmerných zdrojov používame vždy zdroje s rovnakými parametrami, aby medzi nimi nevznikali vyrovnávacie prúdy. Pri paralelnom zapojení zdrojov spojíme navzájom všetky kladné svorky a všetky záporne svorky.

Paralelné zapojenie článkov nazývame aj spojenie na prúd , pretože ho používame ak potrebujeme väčší prúd.

Kombinované zapojenie el. zdrojov

Ak potrebujeme zvýšiť napätie , ale aj zväčšiť prúd, spájame zdroje kombinované.
Ak je počet článkov spojených do série v jednej batérii n a poćet sériových baterii spojených paralelne m, svorkové napätie nezaťaženej batérie je U0=nu0 , Svorkové napätie batérie pri za´tažení U= nu a vnútorny odpor batérie Ri=nri/m. Nominálny prúd I= mi. Počet ćlánkov potrebných na zostavenie batérie sa rovná súćinu nm.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button