ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Základné logické funkcie

Základné logické funkcie , Logická negácia – NOT , Logický súčet – OR,Logický súčin – AND

Základné logické funkcie

Logické obvody podľa Boolovej algebry pracujú s tromi základnými funkciami:

a) logický súčin

b) logický súčet

c) logická negácia

Logické obvody, definícia, rozdelenie

Logický súčin – AND Základné logické funkcie

Vyjadrujeme ho algebrickým výrazmi:

Y = A . B

Y= A & B

Y = A B

Znak medzi symbolmi (nezávislými premennými A, B) sa číta ako „a“. Obvod, ktorý realizuje logický súčin sa nazýva logický člen A, AJ (AND). Logický súčin je rovný 1, len vtedy, ak majú obidve nezávislé premenné hodnotu 1. Jedná sa o operáciu prieniku alebo konjunkcie.

logicky sucin

Logický súčet – OR Základné logické funkcie

Vyjadrujeme ho algebrickým výrazmi:

Y = A + B

Y = A B

Znak medzi symbolmi (nezávislými premennými A, B) sa číta ako „alebo“. Obvod, ktorý realizuje logický súčet sa nazýva logický člen ALEBO (OR). Logický súčet je rovný 1, vtedy ak jedna alebo druhá nezávisle premenná, prípadne obidve majú hodnotu 1. Jedná sa o operáciu zjednotenia alebo disjunkcie.

logicky sucet

Logická negácia – NOT

Vyjadrujeme ju algebrickým výrazom:

Y = Ā

Obvod, ktorý realizuje logickú negáciu sa nazýva logický člen NIE (NOT), invertor, negátor. Mení hodnotu nezávisle premennej na opačnú. Jej výsledkom je 1, ak A = 0 a naopak 0 ak A = 1.

Plešatenie a ako mu čeliť , Vypadávanie vlasov u mužov

logicky not

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button