ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Poistky – ako funguje , z čoho sa skladá , druhy poistiek

Z čoho sa skladajú poistky . Závitové , Zásuvné (nožové, výkonové) poistky , Poistka učivo , princíp činnosti , ako funguje ,všetko o Poistkách .Poistky sú ochranné zariadenia, ktoré chránia elektrické vedenia a spotrebiče pri skratoch alebo preťažení. Zabraňujú úplnému zničeniu zariadenia prílišným oteplením, alebo preneseniu poruchy na ostatné časti inštalácie a na iné spotrebiče. V príslušnom elektrickom obvode predstavujú najslabšie miesto, v ktorom sa prejaví účinok poruchy. Podstatnou funkčnou časťou poistky je tavný kovový vodič, ktorý sa pri poruche v dôsledku vzniknutého tepla pretaví (odparí).

Závitové poistky

 skladajú sa z:

Poistkový spodok

– slúži na upevnenie poistky k podkladu a na zapojenie poistky do elektrického obvodu.

Poistková vložka

– obsahuje tavný vodič v tvare drôtika, alebo pásika, ktorého pretavenie signalizuje uvoľnený terčík. Po pretavení drôtika sa tavná vložka musí vymeniť. Nesmie sa opravovať.

Poistková hlavica

– jej zaskrutkovaním do poistkového spodku sa uzatvára elektrický obvod. Cez presklené okienko je vidieť na terčík poistkovej vložky.

Zapojenie jednofázovej zásuvky v systéme TN-C a TN-S

Vymedzovací krúžok

– zabraňuje vloženiu poistkových vložiek s väčším menovitým prúdom do poistkového spodku.

zavitova poistka schema

Zásuvné poistky (nožové, výkonové) poistky

Na poistkovom spodku sú pripevnené kontakty s plochami na pripojenie vodičov. Poistkovú vložku tvorí keramický dutý hranol (valec), ktorého čelné plochy sú uzatvorené kovovými čiapkami, prechádzajúcimi do zásuvných nožov. V dutine hranola (valca) sa v kremičitom piesku nachádza tavný pásik, ktorý sa pri nadprúde pretaví, čím spôsobí prerušenie obvodu.

Ako funguje 

Je založený na prerušení chráneného obvodu pretavením tavného vodiča v jej vnútri . Pri veľkom nadprúde alebo skrate sa tavný vodič pretaví v celej dĺžke. Elektrický oblúk, ktorý horí medzi koncami roztaveného vodiča, zaniká pôsobením prudkého nárastu odporu, ktorý vytvára odparený kov. Pôsobením elektrodynamických síl sa z roztopeného kovu tvoria perličky, ktoré oblúk trieštia. Súčasne so zvyšovaním teploty horiaceho oblúka narastá v pomerne malom priestore aj tlak pár. Kovové pary ďalej expandujú medzi zrnká kremičitého piesku, ktorý sa v poistke nachádza okolo tavného vodiča. Pary v piesku začnú kondenzovať, tým sa teplota oblúka rapídne znižuje a klesá množstvo ionizovaných častíc, ktoré sú schopné viesť elektrický prúd. Celý tento proces sa uskutoční veľmi rýchlo. Preto sú schopné prerušiť obvod skôr, ako skratový prúd dosiahne kritickú veľkosť poškodzujúcu chránený obvod.

Príčiny straty vlasov u mužov: Hlavný vinníci

Z bezpečnostných dôvodov sa poistka nesmie opravovať, je potrebné ju vymeniť. Sú najúčinnejšie pri veľkých nadprúdoch resp. skratoch, ktoré veľmi rýchlo pretavia tavný vodič. Pri malých nadprúdoch sú pomerne nespoľahlivé, preto sa používajú hlavne na istenie vedení proti skratom. Na istenie elektromotorov, ktoré sú citlivé na preťaženie nie sú vhodné. V súčasnosti sa poistky nahradzujú ističmi.

Rýchlosť reakcie určuje hlavne jej konštrukcia. Rýchla poistka obsahuje zvyčajne len voľný tavný drôt, pri pomalých poistkách je patróna poistky vyplnená jemným kremičitým pieskom, ktorý čiastočne odvádza teplo z tavného drôtu.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button