ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Impregnácia vinutia

Impregnácia vinutia

 • Impregnácia je technologický proces, pri ktorom sa impregnačná látka dostáva do dutín a pórov vinutia elektrického stroja alebo prístroja.
 • Impregnáciou zlepšujeme stav vinutia a tým aj celého elektrického stroja, prístroja alebo zariadenia. Od jej starostlivého vyhotovenia závisí životnosť elektrickej súčiastky, stroja alebo zariadenia.
 • Pred impregnovaním sa musí vinutie vysušiť, čím vinutie stratí nadbytočnú vodu a získa dobré elektrické vlastnosti, ktoré impregnácia potom udržiava. Sušenie musí prebiehať pozvoľne, aby nedošlo k poškodeniu izolácie, za neustáleho odsávania vlhkého vzduchu.

Impregnáciou sa dosahuje:

 • zväčšenie elektrickej pevnosti izolačných materiálov vinutia,
 • zlepšenie tepelnej odolnosti izolantov použitých na izolovanie vinutí,
 • ochrana vinutia pred vonkajšími vplyvmi,
 • ochranu izolácie vinutia proti vlhkosti,
 • mechanické spevnenie vinutia,
 • zlepšenie tepelnej vodivosti vinutí (lepší odvod tepla).

Spôsoby impregnácie:

 • Impregnácia máčaním – je technologický postup, pri ktorom sa impregnovaný predmet ponorí do impregnačného laku alebo sa ním zaplaví na taký čas, kým neprestanú na povrch vystupovať bubliny. Pri impregná­cii máčaním impregnačný lak vniká do pórov len pôsobením kapilárnych síl. Nemôže však úplne vyplniť vzduch uzavretý v póroch a dutinách. Preto impregnácia máčaním je nevhodná pre náročné súčasti, lebo je najme­nej kvalitná, hoci je najlacnejšia.
 • mince ktore maju hodnotu
 • Vákuovo-tlaková impregnácia – je technologický postup, pri kto­rom sa pomocou vákua v impregnačnom zariadení odstráni vzduch z dutín a pórov elektrickej izolácie a jeho miesto sa vyplní impregnačným lakom. Vyplnenie sa zlepší zavedením pretlaku nad hladinou impregnačného laku.
 • Impregnácia zakvapkávaním – je technologický postup, pri ktorom sa na čelo otáčajúceho sa vinutia, ohrievaného prechá­dzajúcim elektrickým prúdom, pomaly nakvapkáva impregnačný lak. Pomalým otáčaním vinutia sa impregnačný lak rovnomerne rozloží vo vnútri a na povrchu vinutia. Vinutie sa otáča dovtedy, kým impregnačný lak nezačne tuhnúť. Vinutie sa potom vytvrdzuje v sušiarni.
 • Odstredivá impregnácia -je technologický postup, pri ktorom sa zlepšenie prenikania impregnačného laku do pórov a dutím elektrickej izolácie dosahuje odstredivou silou pri rotácii impregnovaného predmetu.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button